Sjuklövern fortsätter sitt desinformationsarbete, sin svarta propaganda, genom att använda begrepp som inte beskriver verkligheten. Även om decemberöverenskommelsen är bruten så finns den kvar så länge de mentala blockeringarna existerar, så länge Sverigedemokrater inte tas på allvar. Ingen ska tro att oktoberöverenskommelsen som nu tagit sin början kommer att innebär något annat än fortsatt samförstånd inom sjuklövern, åtminstone så länge jag inte ser en väsentlig omprövning och den har jag svårt att tro kommer utan ett massivt tryck mot deras av kulturmarxism präglade idévärld.

Sjöklövern fortsätter att använda ord som flyktingar om de som väller in i vårt land och detta är djupt missvisande. Hur vet de vem som är flykting av de som kommer, har de genom telepati fått vetskap om deras bevekelsegrund att söka sig till Europa? Enligt all erfarenhet är det endast ett par procent som uppfyller definitionens kärna som den finns inristad i internationella konventioner. Majoriteten eftersträvar ett bättre materiellt liv och ser de resurser Sverige förfogar över som lämpligt exploateringsområde villigt uppbackade av en av ondska eller naivitet driven sjuklöver.

Sjuklöverns ser sin politik som human och medmänsklig. Kritiker framhåller med rätta att deras migrationspolitik är orättvis genom nyckfullheten i asyllotteriet, men jag menar att det är viktigare att exponera konsekvenserna för det svenska samhället, för svenskarna.

• Svenska folket hotas genom en systematisk kolonialisering. I del två av historieprofessorn Åke Holmbergs världshistoria redogör han för vad som är kolonisation. Holmberg skriver om överflyttningen av européer till olika kontinenter som två former av kolonisation. Den ena är en större överflyttning av människor under lång tid som successivt tränger undan ursprungsbefolkningen (t.ex. USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland). Den andra är en plundring av andra länders naturtillgångar, en resursöverflyttning som gynnar kolonisatörernas hemländer (t.ex. Afrika, Indien). Det som händer idag i alla länder som sedan länge dominerats av européer är en massiv överflyttning av asiater och afrikaner. Det är utom allt rimligt tvivel fråga om en omvänd kolonisation. Det är djupt stötande att de som kallar den pågående kolonisationen av Sverige och andra länder i Europa för human eller medmänsklig aldrig kallar Frankrikes eller Englands kolonisation av Afrika, Indien eller Asien för humanism och godhet, även om den var betydligt lindrigare än den Europa är utsatt för. Ingen kan väl säga att asiater eller afrikaner är utsatta för ett omedelbart hot mot sin existens?

• Svenska folkets resurser försvinner i en välfärdens villervalla som ingen har kontroll över. Borta är den moderation i omfördelningsivern som välfärdsstatens grundare stod för. Socialminister, Gustav Möller, förespråkar efter andra världskriget grundtrygghet i välfärdssystemen, eftersom han och andra samtida politiker oroas över effekterna på arbetslinjen, att folk skulle välja bidrag framför arbete. Idag drivs en politik som om våra resurser vore outsinliga. Att systemet inte bygger på krav på pliktuppfyllelse är ohälsosamt. Att människor från främmande kontinenter direkt får skörda ur den kvarvarande välfärdsmyllan, som idag i stort finansieras med krediter, gör systemet ohållbart. Staten och kommunerna jagar kostnader och intäkter för att få debet och kredit att gå ihop, men det blir ständigt minus och den privata lånebubblan paras med en offentlig lånefest. Det är beklämmande att skåda hur kommuner och staten deltar i denna dödsdans över välfärdsresterna genom att blunda för helheten. Ingen kan övertala mig om att detta är en god eller human politik.

• Ingen tycks ta arbetslinjen på allvar. Arbete åt alla är ett oåtkomligt mål i en tid av massinvandring, i en tid av gigantiska förändringar genom omstrukturering i mötet med automatisering eller digitalisering. Industriproduktionen är sedan länge i hög utsträckning automatiserad eller omlokaliserad. Tjänsteproduktionen genomgår parallellt en förändring utan motstycke i mänsklighetens historia. Behovet av arbetskraft avtar, men sjuklövern blundar för denna verklighet. Istället fortsätter dessa charlataner att likt papegojor upprepa behovet av arbetskraft. Sjuklövern slår samtidigt sönder flera sektorer i samhället som varit stabila genom att släppa in oseriös konkurrens. Är ingen annan än jag förbluffad över hur vi vänjer oss vid hur frisör-, taxi- eller restaurangbranschen blir allt svårare att verka inom för seriösa utövare? En oroväckande tendens är att även byggbranschen förefaller alltmer påverkad av globaliseringsfantasternas framfart.

Exempel på hur ondsint sjuklöverns politik är finns i överflöd. Det är hög tid att sluta använda deras problemformuleringar, deras begrepp och termer. När de talar om flyktingar ska vi tala om asylanter, invällare, kolonisatörer, lycksökare. När de talar om sin politik som god och oss som onda ska detta med beslutsamhet tillbakavisas och deras onda avsikter avslöjas. Att blottlägga de verkliga avsikterna bakom politiken att omvandla Europa till ett asylmissbrukets Klondyke kan aldrig vänta på det rätta ögonblicket, den tiden är här och nu.

Uffe Hansen