Polisens undfallenhet och politiska feghet. Det är SD-politikern Håkan Asks förklaring till att EU-migrantlägret i Malmö har kunnat stå kvar i två år. Men nu är dess saga snart all: senast den 1 november ska det vara tömt.
− Inte en dag för tidigt, säger Ask.

I går, tisdag, tog miljönämnden i Malmö ett av många efterlängtat beslut: efter många turer och infekterade strider ska det numera riksbekanta olagligt uppförda lägret på tämligen centralt belägna Industrigatan rivas.
Enigheten i nämnden var i princip total – bara Vänstern röstade emot.
− Visserligen hördes lite protesterande ojanden från någon socialdemokrat och en moderat, men det intressanta är ju att Miljöpartiet yrkade bifall, säger Håkan Ask, ledamot i nämnden.

I en intervju i Samtiden i maj gav han sin syn på lägret som han redan då beskrev som en ”anskrämlig miljöfara”. Sedan dess har situationen på inte sätt förbättrats. Snarare tvärt om.
Tiggarna har inte bara använt tomten som avträde utan också hällt ut spillolja direkt på backen. Högarna av skräp och bråte har vuxit och på området, bland tält, husvagnar och kojor står – enligt Håkan Ask – ”massor med bilar” som trots att de är belagda med körförbud ändå används dagligen.
− När jag körde förbi i går kväll var det någon som eldade i en av kojorna och kolsvart rök vällde ut från skorstenen. Detta handlar om en total miljöförstöring, säger SD-politikern, som inte kan dölja sin ilska. Han är – för att uttrycka det på ren svenska – helförbannad över den anarki som allt för länge har fått råda.

Visserligen har lägret som nu bebos av uppskattningsvis 150-200 EU-migranter och som därmed troligen är Sveriges största i sitt slag, länge varit en het potatis i Malmö, men trots ett växande tryck från stadens invånare har polisen inte agerat. Ett argument har varit att man inte kan avhysa personer som inte kan identifieras, ett annat att resurser har saknats efter sommarens alla bombattentat i staden. Men efter att tv-programmet Uppdrag granskning satte fokus på hela problematiken blev det annat ljud i skällan. Kanske var det en ren tillfällighet, kanske är förklaringen en helt annan – men då hade polisen plötsligen resurser och i september meddelade ordningsmakten att ett ingripande skulle vara nära förestående.

− Om polisen säger sig inte ha resurser säger man ju samtidigt att man inte kan upprätthålla lag och ordning och ta hand om samhället. Det är i så fall extremt allvarligt, säger Håkan Ask, som också ser påståendet om att man inte har kunnat identifiera bosättarna som ”märkligt”.
− Det är väl inget argument som håller för att tiggarna skulle få bli kvar. Nej – vad det i själva verket handlar om är en polisiär politisk feghet, fortsätter han.
Det är en feghet som kommer uppifrån – i första hand från rikspolischefen – i en organisation som har en politisk ideologi som sedan genomsyrar hela verksamheten, menar han.
Det hela är för Håkan Ask helt ofattbart – både lägret som sådant och bristen på agerande. Lika obegripligt tycker han det är att polisen på andra håll i landet har kunnat agera med kraft mot tiggarbosättningar medan man i Malmö har varit handlingsförlamad just i fråga om Industrigatan.

Ett annat resonemang som han tycker haltar rent logiskt är att polisen först har hävdat att det inte fanns lagrum för avvisning, för att sedan säga att lagrum finns.
− Då är det märkligt… och nej, den lätte går jag bara inte på. Kan man till exempel i Stockholm och på andra ställen, borde man väl också kunna här säger han och fortsätter:
− Det kan bara inte vara rätt att det kommer några och helt enkelt tar en annans egendom och sedan också till råga på allt förstör den.
Efter att miljönämndens beslut i går nådde offentlighetens ljus, tog det inte lång stund förrän lägrets försvarare gjorde sina röster hörda. Att riva lägret är inhumant, hävdas det och inte minst har Vänstern dragit lans för tiggarnas sak.

Men argumentet ”inhumant” tillbakavisas bestämt av Håkan Ask och till dem som förfäktar den inställningen har han en fråga:
− Ska vi alltså upplåta husrum åt alla som kommer hit och som så önskar? Det är ju det samma som om jag åkte till Paris på ett par veckor och av myndigheterna där kräver mitt uppehälle ordnat. Det är ju ungefär så Vänstern resonerar, säger han.
Hans absoluta uppfattning är att Sverige inte kan tillåta att folk kommer hit och ”kör sina egna regler” och han hävdar med emfas att det är hög tid att landet ger upp tanken på integration för att i stället återgå till assimilation.
− Vi vet ju att människor som har kommit tidigare mycket väl har kommit in i samhället och fungerar alldeles utmärkt. Men integrationspolitiken har lett till att Sverige mer och mer börjar lika de länder som folk har flytt ifrån, dundrar han.

Att lägret inte ska vara tömt förrän på söndag innebär att ockupanterna trots allt inte kastas rakt ut. De har fått några dagar på sig för att – med Håkan Asks egna ord – i lugn och ro kunna plocka ihop sina saker och ge sig i väg.
− Dessutom erbjuds de av sociala resursnämnden fem övernattningar plus hjälp till hemresan, så på det viset är det ändå humant, säger han.
Fastighetsägaren får nu svara för en del av saneringskostnaderna och enligt Håkan Ask beror det på att denne inte har agerat så snabbt som han borde.
− Hans underlåtenhet att inte ha kontroll har gjort saken värre, säger han.
För fastighetsägarens del innebär det att han får betala högst 375 000 kronor, men lejonparten – notan beräknas uppgå till någonstans mellan 1 och 2,5 miljoner kronor – får Malmö stad, som redan går på knä i ekonomiskt hänseende – stå för.
− Ja, det blir alltså skattebetalarna i Malmö som får betala, konstaterar Håkan Ask.

I samband med miljönämndens sammanträde i går, samlades ett mindre antal demonstranter – tiggare som fick förstärkning av några aktivister – utanför Stadshuset för att protestera.
En av ockupanterna som Kvällsposten talade med, en 36-årig kvinna, sade sig ha bott i Sverige i två år. Hennes fråga – uppenbarligen riktad till Malmö stad – var vart hon och de övriga tiggarna nu ska ta vägen. Pengar till hotell är det ingen som har. Till tidningen sa hon också att migranterna tänker sätta upp ett tält utanför Stadshuset om lägret rivs.
− Vi kommer att sätta upp ett tält här i kommunens ansikte, var hennes ord.

− Genom att säga att hon har bott här i två år, säger hon samtidigt att hon är brottsling eftersom lagen bara tillåter tre månaders vistelse. Sen ska det ju bli intressant att se om polisen, i den händelse av att det verkligen slås upp tält, ska stå lika handfallen. Ska det kanske stå ett tältläger där i två år? frågar sig Håkan Ask, som jämför med när Malmös hemlösa i mars genomförde en protestaktion just på samma plats, vilket Samtiden tidigare har berättat om.
Då ryckte lagens långa arm ut med blixtens hastighet och SD-kommunalrådet Magnus Olsson ställde sig då mer än frågande till varför man kunde agera i det ena fallet men inte i det andra, det vill säga lägret på Industrigatan.

När nu saken – efter allt att döma – tycks vara på väg att få ett slut, skulle man tro att Håkan Ask kan andas ut. Men så enkelt är det inte.
− Hade det bara handlat om lägret hade jag väl kunnat göra det, men det finns så många andra och stora problem i Malmö. Inte minst när det gäller skolan. Ungdomarna är vår framtid, men de som verkligen vill plugga och satsa framåt får sin tillvaro förstörd av andra som saboterar. Och det bara fortsätter att välla in folk – men vem ska betala kalaset? Och alla som har stått i riksdagen och ljugit genom att påstå att migrantfloden är en lönsam affär för Sverige – när ska de få stå till svars? säger Håkan Ask.