Ett nytt politiskt konservativt parti har sett dagens ljus i Danmark. Nye Borgerlige vill kämpa för de danska grundläggande värderingarna, vilka – menar man – hotas av både invandring och EU.

Att samla de borgerliga väljare som är stolta över Danmark, men som samtidigt är bekymrade över att andra partier säljer ut landets självständighet. Det är målet för Nye Borgerlige säger Pernille Vermund i ett pressmeddelande i samband med att partiet i dag, tisdag, presenterar sitt politiska program.

Så sent som i juni var Pernille Vermund kandidat till Folketinget för Konservative Folkeparti, men tillsammans med Peter Seier Christensen, har hon alltså nu grundat ett parti som, enligt henne, fyller ett tomrum i dansk politik.
− Danmark behöver ett parti som kombinerar klassisk värdekonservativ politik med en borgerlig ekonomisk politik och som tydligt gör motstånd mot konventioner och överstatliga avtal som begränsar det danska folkstyret, skriver hon på sin Facebook-sida.

När det gäller invandring har Nye Borgerlige en syn som inte mycket, om ens något, skiljer sig från Dansk Folkeparti: illegal invandring ska stoppas liksom att människosmuggling ska förhindras och att hjälp till krigsflyktingar ska ske i närområdena, nära hemländerna för därmed att underlätta repatrieringen. I Danmark ska endast flyktingar som är personligen förföljda och deras familjer få skydd, men då endast i enlighet med en årlig kvot och förutsatt att de kommer direkt från något av FN:s flyktingläger.

En allt för frikostig invandringspolitik ser Nye Borgerlige som ett hot mot den kulturella och historiska gemenskap som bygger på värden som frihet, tillit och solidaritet – grundläggande värden som måste värnas och som är viktigare än allt annat eftersom förlusten av dem får förödande konsekvenser:
− Om vi mister dem eller om de försvagas på grund av invandring förlorar vi oss själva, säger Pernille Vermund.

Lika illa vore det, enligt det nya partiet, att ge upp självständigheten till Europeiska unionen.
− EU är ett monster som består av regler och lagar som ingen ska överblicka och EU-byråkratin är ett direkt hot mot Danmarks välstånd, framsteg och demokrati, heter det i programförklaringen.

Vidare vill partiet säkra en ”stark, kulturellt värdegemenskap”, man vill se mindre stat och mer människa och ett gemensamt ansvar för samhällets svagaste. Andra punkter i programmet är skydd av naturvärdena och att värna friheten, folkstyret och den nationella suveräniteten.
Dessutom tycker man att staten inte bara lägger sig i för mycket utan också har förpassat de frivilliga gemenskaperna till periferin. Enligt Nye Borgerlige är det nämligen inte staten, utan civilsamhället, som är landets bärande enhet.

− Det är det och den kultur som binder oss samman som folk, som knyter oss till vårt förflutna och gör oss ansvariga för vår framtid, säger Pernille Vermund enligt nyhetsbyrån Ritzau och menar att det är därför nödvändigt att familjer och frivilliga gemenskaper ges möjligheter att utvecklas.
I linje med detta ligger att det offentliga ska ha färre uppdrag att lösa, att skatte- och avgiftstrycket ska minskas och att landets invånare ska ha friheten att själva få bestämma mer över sina liv – en frihet som Pernille Vermund hävdar att danskarna behöver.