LO startade igår en omfattande attackkampanj riktad mot Sverigedemokraterna. Syftet med kampanjen är att försöka stoppa blödningen av arbetarväljare från Socialdemokraterna till SD. Men med tanke på kampanjens taffliga hantering av sanningen bör ingen vara förvånad om LO:s insats får rakt motsatt verkan.

I augusti i år passerade Sverigedemokraterna för första gången Socialdemokraterna som största parti bland arbetare, detta enligt en Sifo-undersökning som presenterades i SvD. Bland manliga LO-medlemmar var stödet för SD nästan 40 procent. Med tanke på att LO och S är systerorganisationer var resultatet genant för hela den så kallade arbetarrörelsen. Det är mot bakgrund av Socialdemokraternas tappade stöd som kampanjen måste ses.

Tyvärr väljer LO att gå den smutsiga vägen. Istället för att förklara för Sveriges arbetare vad som är så bra med den nuvarande regeringens politik och hur den gör medlemmarnas situation bättre går man på skakiga grunder till attack mot medlemmarnas nya favoritparti. Huvudnumret verkar vara en synnerligen medveten misstolkning av SD:s senaste budgetmotion. LO hävdar att SD avser frånta kommunsektorn 90 miljarder kronor under en treårsperiod vilket skulle leda till massiva nedskärningar i den kommunala välfärden. Problemet är att det inte är sant.

SD:s budget innebär inte mindre pengar till Sveriges kommuner. De 90 miljarder LO har hittat består till stor del av statsbidrag som kommunerna erhåller för att finansiera invandringen. Eftersom invandringen skulle minska med SD:s politik, minskar även dess kostnader. Svenska staten fortsätter inte att kompensera kommunerna för kostnader som inte längre existerar eller kraftigt har minskat. Det är inget konstigt med det, men LO låtsas som att man inte förstår.

LO attackerar även Sverigedemokraterna för påstådda närmanden till branschorganisationen Svenskt näringsliv. Att SD för samtal med bransch- och intresseorganisationer är ingenting märkligt, sådant försiggår med alla partier. Frågan är varför LO, Sveriges största lobbyorganisation, ska tillåtas att försöka påverka politiska partier, medan de kritiserar en av sina konkurrenter för att göra precis samma sak. Faktum är att även fackförbunden, speciellt LO, borde börja samtala med SD. Det ligger uppenbart i deras medlemmars intresse.

Men LO:s kampanj handlar inte om vad som är bra för medlemmarna eller för den svenska arbetarklassen. Det finns inget större hot mot den svenska välfärden eller samhällets sammanhållning än socialdemokraternas invandringspolitik. Den berövar den offentliga sektorn på viktiga resurser, förvandlar arbetarklassens tidigare trygga bostadsområden till getton och skapar, tack vare det konstanta inflödet av lågkvalificerade personer, en låglönepress underifrån.

Socialdemokraterna och LO har inte längre någonting att erbjuda svensk arbetarklass. SD är numera långt bättre på att försvara arbetarnas intressen, såväl deras ekonomiska som socio-kulturella. Det enda LO har att komma med är uppenbarligen en lögnaktig kampanj om att Sverigedemokraterna skulle hota svensk välfärd.