Sverige är ett land som är illa ute. Det är en slutsats som inte är sprungen ur överdriven pessimism eller ”högerextremt” konspirationstänkande. Pröva själv att rada upp alla de samhällssektorer som på ett eller annat sätt är inbegripna i en kris. Hur många välfungerade delar av vårt samhälle finns det egentligen kvar?

Skolan har länge varit ett sorgebarn och en av de samhällssektorer som under längst tid ansetts vara en krishärd. Trots hög medvetenhet om problemet har ingenting gjorts för att styra upp skolan. Förre skolministern Jan Björklund försökte och hade i sin problembeskrivning många gånger rätt. Men förslagen på lösning träffade aldrig rätt.

Därutöver finns förstås totalinvandringens tyngande börda. Tidigare i somras slog forskaren Gabriel Heller Sahlgren fast att det enda som går att säkerställa med svensk skolas nedgång är den enorma invandringens negativa påverkan. Självklart finns det kompletterande faktorer – allra främst det destruktiva arv som 68-vänstern lämnat efter sig – i form av devalverad status för läraryrket och ifrågasättande av kunskap som lärandets fundament.

Likväl är det invandringen som är det stora problemet. Just nu fullkomligen väller det in människor från Afrika och Mellanöstern till Sverige. Rekordet för antal asylsökare på årsbasis är redan slaget och vi befinner oss bara i oktober månads början. Migrationsverket räknar med att 150 000 invandrare kommer att komma till Sverige under 2015. Bara på en vecka har det kommit nära 10 000. Av dessa var knappt 2 500 så kallade ensamkommande flyktingbarn – i många fall unga vuxna män. Dessa ska in i det svenska skolsystemet där deras närvaro alltså är den största orsaken till skolans förfall.

Nu har utbildningsministern Gustav Fridolin, som innan förra årets val lovade att ”fixa” svensk skola på 100 dagar, kommit med ett nytt förslag som kan vara bland det galnaste någonsin på skolområdet. Eftersom de ensamkommande barnen kommer från länder med svaga eller obefintliga utbildningssystem kan de vid ankomst till Sverige komma att placeras i andra klass för att kunna tillgodogöra sig undervisningen. Invandrarmän som uppger sig vara 14 år, men i själva verket kan vara i övre tonåren eller tjugoårsåldern ska alltså kunna gå i samma klass som svenska åttaåringar om utbildningsministern får som han vill. Det är ett förslag på samma nivå av vansinne som det tältläger regeringen planerar för.

Gustav Fridolin förstår, precis som resten av regeringen, att massinvandringen skapar enorma svårigheter för Sverige. Problemet är att man varje gång ett nytt problem uppenbarar sig värker fram ständigt otroligare förslag på lösningar. Att minska invandringen eller ens försöka är absolut förbjudet. Om det krävs ska hela Sverige vändas upp och ner för att parera den mest vettlösa politik världen någonsin skådat.