En icke EU-medborgare som återkommer trots utvisning kan mycket mer än väl straffas i enlighet med nationell lagstiftning och riskera fängelse. Det fastslår EU-domstolen i dag, torsdag.

Fallet som nu har avgjorts i EU-domstolen i Luxemburg rör en albansk medborgare som i april 2012 utvisades från Italien till Albanien. I samband med utvisningen belades han med ett treårigt förbud att beträda italiensk jord.
Men det var en restriktion som den utvisade albanen inte tog någon notis om. Han lämnade visserligen Italien i september, bara för att inom kort illegalt återvända till det förbjudna landet.

Detta föranledde en åklagare vid rätten i Florens (Firenze) att, i enlighet med italiensk lag, yrka på åtta månaders fängelse. För att få klarhet i om en sådan påföljd är i strid med EU:s återsändardirektiv, vände sig domstolen till EU-domstolen, som alltså nu har konstaterat att det inte finns någon konflikt utan att det är helt i sin ordning att sätta mannen bak lås och bom.

2011 slog EU-domstolen fast att ett EU-land mycket mer än väl kan utdöma straffrättsliga sanktioner om en utlänning efter beslut om utvisning fortsätter att illegal vistas i landet utan tungt vägande skäl. Nu har domstolen alltså slagit fast att samma sak gäller om en utvisad person illegalt tar sig tillbaka till det land han är bortvisad från.