Utlänningar är överrepresenterade i dansk våldtäktsstatistik. Därför vill en politisk majoritet i folketinget sätta press på regeringen för att, efter norsk modell, en obligatorisk kurs i sexualmoral för alla asylsökare också ska införas i Danmark.

Mellan 2013 och 2014 dömdes 615 personer för våldtäkt i Danmark. Av dessa var 212 – eller 34,5 procent – invandrare av första eller andra generationen och det är ett problem som man måste göra något åt, anser en majoritet i folketinget. Socialdemokraterna, Dansk Folkeparti, Konservative och Radikale ställer sig bakom förslaget att samtliga asylsökande och familjesammanförda ska gå igenom en så kallad ”våldtäktskurs”.

Inspirationen har man hämtat från Norge som redan för några år sedan införde undervisning i sexualmoral på landets asylcenter. Starten skedde i Stavanger som under en period hade skakats av speciellt många överfallsvåldtäkter. Företaget Hero Kompetanse, som driver 34 asylcentra i Norge, tog därför initiativet till en våldtäktsförebyggande kurs som fått namnet ”Sammen for sikkerhet”.

Här får de utländska deltagarna till exempel lära sig att en kyss inte innebär ett ja till sex. Och att norska kvinnor kan klä sig på ett visst sätt, vara ute på stan och svinga en bägare eller två gör henne heller inte till ett sexuellt lovligt byte.
Utbildningen omfattar fem timmar och tar också upp ämnen som gränssättande, normer, kulturella koder, kommunikation, olika former av sexuellt våld, våld i nära relationer liksom konsekvenser för offer respektive förövare samt sanktioner.

I det kontaktforum för förebyggande av våldtäkter som upprättades ingick förutom Stavanger kommun även polisen, våldtäktsmottagningen, invandrarrådet, Kyrkans stadsmission, Hero Norge samt Flyktingsektionen. Resultatet blev över förväntan gott; på bara ett år minskade antalet anmälda våldtäkter från ett stort antal till inga alls, skriver Hero på sin hemsida.

Enligt Linda Hagen, Hero Kompetanse, välkomnas dessa kurser, som nu ges över hela landet, inte minst av asylsökarna själva.
− I verkligheten gör vi asylsökarna en björntjänst genom att inte undervisa i detta. De vill mycket gärna tala om och undervisas i ämnet och de har många frågor, säger hon till danska MetroXpress.
Senast nu i helgen anhölls och åtalades tre eritreanska asylsökare i åldrarna 21 till 27 år efter våldtäkt på en kvinna, också hon från Eritrea, i Hjørring i norra Jylland. Enligt socialdemokraten Trine Bramsen är det hög tid att även Danmark nu satsar på våldtäktskurser för invandrare.
− Vi är redo att göra allt för att få färre våldtäkter även om det inte borde vara nödvändigt att undervisa i att man ska hålla lagen, säger hon till tidningen.
Peter Skaarup, Dansk Folkeparti, ska nu omedelbart uppmana regeringen att titta närmare på kurserna.
− Har man i Norge gjort något som fungerar, ska vi ju bara kopiera det, säger han.

Situationen i Sverige
Hur det ser ut med våldtäkter begångna av invandrare i Sverige finns inga aktuella uppgifter på. Den färskaste rapporten från Brottsförebyggande rådet, BRÅ, är från 2005. I denna framkommer att invandrare är överrepresenterade även i den svenska våldtäktsstatistiken.

Journalisten Gunnar Sandelin har utgått från denna undersökning och gjort en extrapolering fram till idag, baserad befolkningsförändringar. Sandelin har då landat i en uppskattning att personer med invandrarbakgrund idag står för två av tre våldtäkter, förutsatt att faktorn för invandrares överrepresentation har varit konstant sedan 2005.

Men bristande detaljredovisning i 2005 års rapport gör att man måste gå ända tillbaka till BRÅ:s rapport 1996:2 – baserad på data från 1980-talet – för att kunna bilda sig en tydlig bild om brottsfrekvensen hos specifika invandrargrupper. I rapporten från 1996 framkommer det att invandrare från länder i Afrika och Mellanöstern är kraftigt överrepresenterade i brottstatistiken för grova brott, inte minst våldtäkt.

Och eftersom dessa grupper utgör en allt högre andel av befolkningen med invandrarbakgrund så är det lätt att anta att invandrares överpresentation idag är än högre än i BRÅ:s rapport från 2005 och än i Sandelins uppskattning för idag.