Islam stärker sina positioner i Danmark. Var tionde muslim anser att landets lagar helt och hållet ska baseras på Koranen. Religionen tar en allt större plats i den enskildes liv och en majoritet av de troende säger absolut nej till reformation av islam.

I Danmark bor ungefär 250 000 muslimer och helt otvetydigt är att tron för dem har kommit att spela en allt större roll. Det visar tre färska undersökningar som analysföretaget Wilke har genomfört på uppdrag av dagstidningen Jyllands-Posten. Och resultaten har gett upphov till att det nu höjs varnande röster i de politiska lägren.

Framför allt är det inställningen till lagstiftningen som väcker oro.
Av 702 tillfrågade muslimer hävdar var tionde bestämt att danska lagar utan undantag ska baseras på Koranen, medan var fjärde menar att en blandning av grundlagen och Koranen ska forma lagstiftningen.
Vänder man på kuttingen betyder det i och för sig att en majoritet – 53,9 procent – av de tillfrågade anser att det är den danska grundlagen och ingenting annat som ska gälla i landet, men det är ett utfall som inte imponerar på Jens Peter Frølund Thomsen, lektor i statskunskap vid universitetet i Aarhus.

För även om flertalet enligt undersökningen förordar grundlagen, ställer sig Frølund Thomsen undrande till varför inte i stort sett alla tillfrågade gör det:
− För det är ju fullständigt grundläggande i vår demokrati att grundlagen är alltings ram, säger han till tidningen enligt nyhetsbyrån Ritzau.
Socialdemokraternas talesperson i invandrarfrågor, Dan Jørgensen, betecknar undersökningsresultatet som ”problematiskt” och att inte landets alla invånare ställer sig bakom grundlagen menar han är ”oacceptabelt”.
− Man får ha vilken religion man vill, men lagar och regler är något som man fastställer på demokratiskt vis, säger han.

I Dansk Folkeparti ser man undersökningen som ett övertygande argument för det partiet länge har hävdat − att den muslimska invandringen till landet måste bromsas.
− Jag hoppas att folk med detta kan se att antalet muslimer i Danmark är ett problem, säger partiets integrationspolitiske talesman Martin Henriksen som inte sparar på krutet när han ger sin syn på saken:
− Man inbillar sig att man kan tillåta sig att uppföra sig som om man vore här först. Det är enormt oförskämt.

Men det visar sig också att muslimerna i Danmark har blivit allt mer religiösa. En undersökning som gjordes 2006 avslöjade att 37 procent av den muslimska populationen då ägnade sig åt bön mer än fem gånger om dagen. Men enligt en rundfrågning som gjordes nu i oktober – också av Wilke och för Jyllands-Posten – har den andelen stigit till 50 procent, och det är en utveckling som överraskar Brian Arly Jacobsen, religionssociolog vid Köpenhamns universitet.
Enligt honom borde man kunna ha förväntat sig att de inflyttade muslimer med tiden skulle ta efter resten av danskarna som på det religiösa planet inte är särskilt aktiva. Men den här undersökningen visar på en trend som går i helt motsatt riktning; att muslimerna har blivit allt mer religiösa både i fråga om tro och praxis, skriver dagstidningen BT med hänvisning till Jyllands-Posten.

Muslimernas inställning till i vilken utsträckning Koranen ska följas visar också på en tydlig förändring: 2006 ansåg 62 procent av de tillfrågade att Koranens direktiv ska efterlevas fullt ut. I dag delas den uppfattningen av 77 procent. Det är också allt fler muslimer i Danmark som anser att muslimska flickor ska bära slöja efter att de har uppnått tonåren.

Tanken på att islam ska moderniseras och anpassas efter Västvärlden möter hårt motstånd bland de danska muslimerna. En majoritet, 52,4 procent, − alltså mer än varannan av de tillfrågade − säger blankt nej till något sådant, ett resultat som gör Naser Khader, konservativ politiker i Folktinget och som själv har rötter i Syrien, besviken. Han har nämligen efterlyst en reformation av religionen och hade hoppats på att få större stöd för sin idé.
Hans utgångspunkt är reformatorn Martin Luther och dennes uppgörelse med Katolska kyrkan och prästernas exklusiva monopol på att uttolka religionen. Khader anser att detsamma bör ske med imamernas makt och han betonar nödvändigheten av att skilja mellan religion och politik.
Islam är i kris och behöver självkritik, säger han till tidningen.

Från muslimskt håll får Khaders tankar ett blandat mottagande.
Sherin Khankan, som har utmanat den gängse könsrollsuppfattningen inom islam genom att etablera Danmarks första moské med kvinnliga imamer, fäster sig mer vid att 35, 7 procent, mer än var tredje tillfrågad, faktiskt vill ha en modernisering och ser därför framtiden an med tillförsikt.
Men Fatih Alev, imam vid Dansk Islamisk Center, säger blankt nej till en reformation, en inställning som fullt ut delas av Oussama El-Saadi, talesperson för den kontroversiella Grimshøjmoskén i Aarhus. Enligt honom är det helt omöjligt att ändra på det som står i Koranen och profeten Mohammeds instruktioner. Gör man det, är man inte längre muslim, slår han fast.

Enligt det USA-baserade oberoende forskningsinstitutet Pew Research Center, PEW, fanns det i Sverige 2010 cirka 451 000 personer med rötter i muslimska länder. Detta sagt med reservation för den stora osäkerhet som råder i uppskattning av religionstillhörighet. Dock kan man konstatera att antalet muslimer i Sverige definitivt inte har minskat på dessa fem år.