Något åtal för hot eller uppmaning till terrorism blir det inte. Däremot får Dan Park betala en bot på 1 000 danska kronor för att ha hängt upp affischer på elskåp, vilket är förbjudet.

Var än den kontroversielle gatukonstnären Dan Park befinner går det som regel inte obemärkt förbi och helgens besök i danska Silkeborg på Jylland var inget undantag. Han besökte bland annat sin nybildade stödkommitté och söndagen ägnade sig konstnären och två medhjälpare åt att stoppa flygblad i ett antal brevlådor – enligt uppgift 15-20 stycken – på en adress i staden. Dessutom hängde trion upp affischer på flera platser, bland annat på elskåp.

Tilltaget blev polisanmält – inte minst för att både affischer och flygblad hade texten ”Welcome terrorists”. Frågan var nu hur budskapet skulle uppfattas: var det hot eller kanske en uppmaning till terrorhandlingar?
Den lokala polisens jurister slog sina kloka huvud ihop, men kom fram till att det inte var frågan om varken det ena eller andra utan en ”konstnärlig aktion” – och därmed heller inte en åtalbar handling.

Däremot åläggs de tre att betala vars 1 000 danska kronor, lite drygt 1 200 i svenska pengar, i böter. Detta för att de har hängt upp affischer på bland annat elskåp.
− Och det är inte tillåtet, säger Silkeborgspolisen Flemming Just till lokaltidningen Midtjyllands Avis.
Men det räcker inte med böter. Enligt Flemming Just har samma personer ägnat sig åt liknande ”konstnärliga aktioner” på andra platser i landet och nu har de tre lagbrytarna förmanats att noga tänka sig för inför en eventuell upprepning.

Nu är det ju inte första gången som Dan Park har polisanmälts, vilket ordföranden för stödkommittén, Ibi-Pippi Orup Hedegaard, också konstaterar.
− När vi delade ut och hängde upp bilderna i Silkeborg var det för att skapa så mycket uppmärksamhet som möjligt, säger han till tidningen.
Han hävdar dock att inget kunde vara mer fel än att uppfatta bilderna som en uppmaning till terrorism.

− Då förstår man inte att Dan Park använder mycket ironi i sina verk. Den omtalade bilden ”Terrorist welcome” är absolut ingen uppmaning till terrorhandling utan handlar tvärtom att det ju finns en risk för att det kan finnas terrorister bland de många flyktingar som kommer till landet, förklarar han.
Enligt Midtjyllands Avis avreste Dan Park på söndagen tillbaka till Sverige.