Jag kom nyligen tillbaka ifrån en resa till Kos, och det som en gång var en paradisö i Medelhavet har nu förvandlats till en ö av misär. Kos med sin population på 30 000 invånare har i år gett rum till lika många migranter som framförallt försöker ta sig vidare till Tyskland och Sverige.

När jag frågade Polisen, myndigheterna och migranterna var de eniga i sin uppfattning om att situationen blivit totalt ohållbar. Parker har blivit avspärrade och de stränder som denna ö tidigare livnärde sig på via turismen har förstörts av sopor och avfall. Slagsmål, våld och brott har blivit en del av vardagen för lokalbefolkningen på Kos.

Färden mellan Turkiet och Kos tar cirka 30 minuter och kostar mellan 13 000-23 000 svenska kronor. När jag pratade med två brittiska damer som delade ut förnödenheter fick jag höra historien om att de blivit slagna och hotade för att ha delat ut förnödenheter till kristna migranter – blåmärkena var fortfarande klart synliga på deras kroppar. De rykten om paradisländer i Europa som delar ut bidrag till asylsökande och permanenta uppehållstillstånd för de som påstår sig komma ifrån Syrien är en av de största dragkrafterna som motiverar många av migranterna att röra sig mot norra Europa. Det är oerhört oseriöst att påstå att den signalpolitik som Sverige skickar ut inte är en bidragande anledning till att folk är riskerar att drunkna i Medelhavet eller kvävas i en lastbil.

En human invandringspolitik består inte av att ge de relativt få som lyckas komma till Sverige ett välkomnande i form av bidrag, boende och samhällsinsatser (som delvis finansieras av ett minskat humanitärt bistånd), för att sedan ge dem en eventuell chans på den allt mer krävande svenska arbetsmarknaden. För vissa slutar det helt enkelt i ett liv i det parallella samhället där fler utanförskapsområden växer fram. En bråkdel av den stora och växande summa pengar som varje år läggs på integration och migration hade kunnat rädda flera gånger mer liv om den spenderats på vaccin, mat och tillgång till rent vatten i de krigshärjade områdenas närområde.

Situationen i Sverige är inte i närheten av den som för tillfället är rådande på Kos, vars innevånare nu är mycket oroliga. Deras tankar ligger på de 3 miljoner migranter som väntar vid Turkiets gräns på resan över. Och mina tankar går till de övriga partierna i Sveriges riksdag som tar från biståndet för att finansiera fortsatt massinvandring.

Kristina Winberg
EU-parlamentariker (SD)