Boksamtalet på Uppsala Stadsbibliotek i november är bokat. Men liberala UNT menar att det kommer innehålla kränkningar och vill att det lyfts ut.

Det handlar om en föreläsning i regi av Fri Folkbildning. Arrangören Jan Sjunnesson skriver att han planerar att tala om sina två böcker Sverige 2020 och Framtidsmannen. Men liberala Uppsala Nya Tidning är säker på att Sjunnesson vill vädra ”kontroversiell” islamkritik och kallar honom för islamfob under rubriken: ”Ingen skyldighet att hyra ut”. Även i en tidigare nyhetsartikel avhandlas föredraget, då med rubriken ”Islamfientlig debattör på stadsbibliotek”

”För det första handlar böckerna, som ska vara föremål för boksamtalet, inte om islam. För det andra är det ett personangrepp som det finns flera skäl att bemöta. UNT:s reporter ställde en fråga till bibliotekschefen där hon förutsätter att jag kommer sprida odemokratiska åsikter. UNT visar på en räddhågsen inställning till andras eventuellt oroande och kontroversiella åsikter. Den som vill veta hur de mest utsatta islamkritikerna lever kan läsa Rushdies Joseph Anton och Wilders Marked for death. Att UNT vill sälla sig till de som förskjuter sådana intellektuella är sorgligt”, säger Jan Sjunnesson.

Tidningen menar att Sjunnessons yttrandefrihet inte inskränks om biblioteksledningen ställer in arrangemanget i november ”eftersom han kan hålla tal på allmänna platser som torg eller liknande”.

”Det är sant att jag inte har ovillkorlig rätt att tala i offentliga sammanhang som Uppsala Stadsbibliotek, men för den skull ska det mycket till att förvägra någon att tala där om man bokat en sal och i mitt fall, genom en godkänd ideell föreläsningsförening, Fri Folkbildning.”

Enligt Sjunnesson återfinns det ”övergripande syfte” som UNT tar upp i Bibliotekslagen. Lagen föreskriver att sammankomster av detta slag ingår i dess ändamål:

2 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.”

Men UNT är av en annan åsikt och skriver ”att det finns gott om tid att ompröva uthyrningsbeslutet”. Biblioteksledningens argument om yttrandefrihet vilar på missförstånd enligt tidningens ledare och skriver: ”Yttrandefrihet innebär att var och en är tillförsäkrad rätten att uttala sina åsikter om vad som helst. Men av det följer inte att någon – vare sig det är fråga om en privatperson, ett företag eller en offentlig institution som ett bibliotek – är skyldig att ge utrymme för vem som helst som vill uttala en åsikt på just denna plats.”

Jan Sjunnesson menar att UNT:s ledare präglas av den så kallade värdegrunddemokrati, som bland andra ledarskribenten Marika Formgren talat om, som råder inom etablerad svensk media, det vill säga att vissa åsikter inte ska få höras. Han hävdar att Uppsala förtjänar ett bättre försvar för mötes- och yttrandefriheten än att dess monopoltidning vill utestänga författare från att tala offentligt på biblioteket. Sjunnesson drar en parallell till arbetarrörelsens uppbyggnad:

”För hundra år sedan utestängdes arbetare från de offentliga rummen. Innan de hann bygga upp Folkets Hus ordnade de möten om rösträtt, strejker, nykterhet och folkbildning i det fria; vägkorsningar, torg, ängar. Nu vill etablissemanget att vi ska ut igen.”