De är inte flyktingar. Detta är en invasion. Viktor Orbán har rätt och påven har fel – han känner inte till situationen. Mannen bakom dessa ord är László Kiss-Rigo, katolsk biskop i Ungern.

Det budskap som påve Franciskus i söndags levererade var kristallklart: Katoliker över hela Europa har nu en moralisk plikt att öppna sina kyrkor, kloster, hem och heliga platser för de hundratusentals flyktingar som strömmar in över kontinenten. Och för att föregå med gott exempel upplyste den katolska kyrkans överhuvud att Vatikanen kommer att inkvartera två syriska familjer.

Katolska biskopar brukar vara solidariska med påven, dock inte alla och i alla lägen. László Kiss-Rigo, sedan nio år biskop av Szeged-Csanád i södra Ungern är definitivt ett undantag, åtminstone i den här frågan. I måndags förklarade han helt enkelt att Den helige fadern i Rom har fel: de som kommer nu är inga flyktingar.
− Detta är en invasion. De kommer hit och ropar ’Allahu akbar’. De vill ta över, säger biskopen enligt amerikanska Washington Post.

Påvens uppmaning till medkänsla och barmhärtighet har inte många likheter med den syn som den ungerske premiärministern Viktor Orbán ger uttryck för:  att floden av de huvudsakligen muslimska migranterna är ett hot mot Europas kristna rötter.
Washington Post konstaterar att premiärministerns uppfattning delas av de flesta ungrare, men att stora delar av världen i övrigt förfasas över hur han behandlar ”några av världens mest sårbara människor” genom att till exempel stoppa upp deras resor.
Men i Ungern har Orbáns hållning – som han inte viker från trots att övriga europeiska ledare i stor sett lyser honom i bann så snart tillfälle ges – snarare förstärkt hans rykte som en rättfram nationalist, beredd att försvara landet mot det angreppet som ”tiotals miljoner” nyanlända innebär.

Och i biskop Kiss-Rigo har Viktor Orbán en absolut meningsfrände:
− Jag håller fullständigt med premiärministern. Påven, däremot, känner inte till situationen, säger han.
Men det gör biskopen. Och hans beskrivning av läget är att Europa nu översvämmas av människor som ger sig ut för att vara flyktingar, men som i själva verket utgör ett allvarligt hot mot kontinentens ”kristna universella värderingar”.
Trots att huvuddelen av de migranter som har tagit sig in i Ungern söderifrån kommer från Syrien där inbördeskriget på fyra år har kostat mer än 320 000 människors liv, anser Kiss-Rigo inte ska ges hjälp eftersom de flesta – enligt biskopen – ”har pengar”.

Han har på det hela taget inte mycket till övers för de syriska migranterna:
− De lämnar avfall efter sig och vägrar att ta emot mat som bjuds dem. De flesta uppför sig på ett sätt som är mycket arrogant och cyniskt, säger han.
Men det är en beskrivning som inte delas av hjälparbetare som vid Keleti-stationen – Östra stationen i Budapest – på olika sätt har försökt bistå de tusentals migranter som har väntat på vidare transport till Österrike.
De hävdar i stället att migranterna tacksamt tog emot all den hjälp som de var i desperat behov av.

Volontärerna har inte fått särskilt mycket stöd av de större hjälporganisationerna, och i synnerhet då de kristna,  vilket också bekräftas av Balazs Odor, som representerar Ungerns reformerta kyrka, landets näst största kyrkosamfund.
− Vi var inte tillräckligt snabba eller tydliga när det gällde att reagera på situationen. Det måste jag medge, säger han och tillägger att även om han tar avstånd från Orbáns uppfattning av att kristendomen i Europa är under angrepp, så har ankomsten av hundratusentals muslimer utan tvekan ”skapat bekymmer.”

Biskop Laszlo Kiss-Rigo får emellertid eldunderstöd av polacken Henryk Hoser, ärkebiskop av Warszawa-Praga, som inte heller han skräder orden när det gäller den muslimska invandringen och de nya migranternas oförmåga att assimileras i Europa. Och den framtid han tecknar för det kristna Europas del är mörk:
Europa kommer att bli muslimskt, inget tvivel om det, säger han.
Enligt honom beror detta – åtminstone delvis – på muslimernas oförmåga att smälta samman med Europa. Det är inte frågan om assimilation utan gettoisering, och i kombination med den djupa andliga och existentiella krisen i Europa är det bäddat för en muslimsk majoritet, hävdar han. Dessutom är européerna dåliga på barnafödande.

− Detta moderna Europa, som tar avstånd från religion och i stället anammar moralisk relativism, det är detta självmordsbenägna Europa som ger näring åt en dödens kultur som vägrar att få barn, säger ärkebiskopen och lägger därmed ansvaret vid det dekadenta Europas fötter.
Islam följer, menar han, bara en naturlag − ett tomrum som måste fyllas. Europa är döende och islam breder ut sig. Europa är på väg att bli totalt dominerat av islam. Anser alltså ärkebiskopen Hoser.