− Ett typiskt exempel på moralisk imperialism som Tyskland tvingar på Europa. Så beskriver János Lázár, den ungerske premiärministerns stabschef, EU:s beslut om tvingande flyktingkvoter – ett beslut som Ungern nu överväger att dra inför rätta.

− Systemet har allvarliga brister, säger premiärminister Viktor Orbáns stabschef på torsdagen till nyhetsbyrån Reuters samtidigt som han berättar att Ungern nu funderar på att upprätta en ”korridor” genom landet för att strömmarna av migranter i tåg eller buss från Kroatien åter ska kunna ta sig vidare till Tyskland och Österrike.

Men om tankarna på en sådan korridor ska kunna realiseras måste några villkor uppfyllas:
− Om Tyskland och Österrike önskar det och tillsammans med övriga EU-länder tar ansvar för de människor som kommer, vill den ungerska regeringen överväga möjligheten att skapa förutsättningar för att migranter som anländer från Kroatien till den ungerska gränsen kan åka vidare under ordnade förhållanden, säger han och betonar att detta inte får innebära en säkerhetsrisk för Ungern.

János Lázár tillägger att regeringens primära mål är att skydda Ungerns egna och EU:s yttre gränser och konstaterar att de stängsel som numera och sedan en tid tillbaka finns dels längs gränsen mot Serbien, dels mot Kroatien tjänar detta syfte. Men trots de ungerska initiativen är det i alla fall ännu inte mycket som tyder på att strömmen av migranter skulle minska. I går, onsdag, var det rekordmånga migranter som korsade landets gränser. Totalt kom 10 046 personer till Ungern och så många har aldrig tidigare registrerats på en och samma dag.

Över 240 000 migranter och flyktingar har hittills i år tagit sig in i Ungern – därmed också EU – men som Samtiden  i flera tidigare artiklar har belyst, är Ungern ett land som få vill stanna i. För migranterna är det bara en fråga om att så snabbt som möjligt dra vidare norrut, till länder som anses mer attraktiva. Men knappast då för den vackra naturens skull utan snarare för de nordeuropeiska ländernas generösare bidragssystem.
Nu på torsdagskvällen sitter premiärminister Viktor Orbán i möte med sitt säkerhetskabinett och i morgon, fredag, besöker han grannlandet Österrike för ett möte där just migrant- och flyktingsituationen står på agendan.