Den fria rörligheten betydde ursprungligen friheten att flytta till ett arbete, inte friheten att korsa gränser för att söka jobb eller kräva bidrag. Theresa May, brittisk inrikesminister, anser att EU måste återgå till den grundtanken.

Om en dryg vecka samlas EU:s inrikesministrar till krismöte i Luxemburg. Den senaste tidens nya katastrofer där migranter har fått sätta livet till på vägen till Europa pressar regeringarna att handla. Inte minst är det den bild på den lille drunknade treårige Aylan Kurdi
som spritts över världen som får bland andra Manuels Valls, fransk premiärminister, att på Twitter kräva ”ett omedelbart agerande”:
− En mobilisering över hela Europa brådskar, skriver han.

Bilden har också fått den brittiska regeringen att revidera sin uppfattning. Så sent som i går, onsdag, sa premiärminister David Cameron – efter att några Tory-politiker, just med hänvisning till fotot uttryckt förväntningar på att han ska ändra inställning i frågan om fler flyktingar – att lösningen på krisen ligger i att det blir fred och stabilitet i Mellanöstern.
− Jag tror inte att man kan uppnå det genom att bara ta emot fler och fler flyktingar, sa han enligt The Guardian.
Detta har lett till att Cameron har anklagats för hjärtlöshet och utsatts för hård kritik från bland annat Katolska kyrkan.
Och kanske detta bombardemang har fått premiärministern på andra tankar. Enligt landets finansminister, George Osborne, är den brittiska för flyktingar stängda dörrens politik nu föremål för omprövning, skriver Daily Mail, som senare på torsdagskvällen uppger att Cameron nu säger att Storbritannien kan ta emot ”tusentals migranter”.

Det är många som anser att det är Europa som bär ansvaret för den allt mer tilltagande krisen. Zeid Ra’ad Al Hussein, FN:s kommissionär för mänskliga rättigheter, är en av dem. I en tidigare artikel skrev Samtiden om det angrepp han riktade mot de europeiska ledarna efter den stora katastrofen på Medelhavet i april då 800 människor drunknade. Den tragedin var, enligt Al Hussein, en konsekvens av Europas hjärtlösa politik.

I dag, torsdag, har kören av Europakritiska röster fått en ny medlem. I ett tal i Ankara tidigare på dagen beskyllde Turkiets president Recep Tayyip Erdogan EU-länderna för att ha förvandlat Medelhavet − ”de äldre civilisationernas vagga” – till en ”migrantkyrkogård”, uppger nyhetsbyråerna AFP och Ritzau.
Turkiet har tagit emot 1,8 miljoner syriska flyktingar och har ofta kritiserat Europa för att inte ha tagit sin del av bördan. Att låta Turkiet bära hela tyngden anser Erdogan inte vara rättvist.
− Det är ett problem som hela världen står inför, sa han.
Och syftande på bilden av den lille döde Aylan fortsatte han:
− Är det inte hela mänskligheten som ska stå till svars för denna treårige pojkes död vid våra kuster?
Den turkiska regeringen uppger att landets kustbevakning under årets fem första månader räddade 42 000 migranter i Egeiska havet och över 2 160 bara den senaste veckan.

Trots flera försök och stora gräl har medlemsländerna i EU inte kunnat enas om en gemensam hantering av krisen, vars like världen inte har skådat sedan Andra världskriget. EU-kommissionens förslag om bindande kvoter fick tummen ner av flera länder och nu är det Ungern som utpekas som skurken i dramat. Det nästan 18 mil långa stängslet mot Serbien betecknas av Frankrikes utrikesminister Laurent Fabius som ”skandalöst” och Ungern brännmärker han som ett land som ”saknar respekt för europeiska värderingar”.

Från Australien kommer dock något andra tongångar. Som Samtiden tidigare har berättat anser landets utrikesminister Julie Bishop visserligen att migrantkrisen är Europas fel – men inte genom en avvisande inställning och ovilja att ta emot migranterna, utan för att inte med rötterna dra upp det som är krisens verkliga orsak och anledning till massflykterna: Islamiska staten.
Om fler europeiska länder går ihop med den USA-ledda koalitionen och bombar terrororganisationen kan massmigrationen stoppas, är hennes budskap.

Inför det blixtinkallade extra EU-toppmötet i våras uppmanade premiärminister Tony Abbot unionens ledare att dra lärdom av Australiens politik som går ut på att båtarna med migranter stoppas ute till havs och tvingas vända om. Sedan landet började tillämpa den metoden har inga drunkningstragedier rapporterats och människosmugglarna har gått miste om intäkter. Men Abbots recept var ingenting för EU, lät kommissionen förstå.

Enligt Theresa May som i egenskap av brittisk inrikesminister ska åka till Bryssel den 14 september för mötet som är föranlett av just den senare tidens tragedier, borde katastroferna få Bryssel att inse att de har förvärrats av Schengensamarbetet − som Storbritannien för övrigt inte är del av.
Och hon är mycket kritisk till det som är EU:s grundpelare – den fria rörligheten – som hon anser inte längre har samma betydelse som den en gång hade och som därmed har fått det europeiska ”migrationssystemet” att haverera och lett fram till dagens kriser.

− När den fria rörligheten en gång skrevs in, betydde det friheten att flytta till ett arbete, inte friheten att korsa gränser för att söka jobb eller kräva bidrag, skriver hon i The Sunday Times  uppger Sky News.
Men frågan är om Theresa May kommer att vinna gehör för sina tankar i Bryssel. Enligt Tysklands förbundskansler Angela Merkel är människors fria rörlighet nämligen en icke-förhandlingsbar pelare i EU.