För att bevara landets små lärosäten öronmärker Sverigedemokraterna 300 miljoner kronor till de skolor som riskerar att läggas ned på landsbygden.

Stimulansbidraget finns med i Sverigedemokraternas kommande skuggbudget.

– Om skolan försvinner så blir det oftast en effekt av att det rasar vidare. Då försvinner kanske lokala butiken, lokala handlare försvinner, företag som finns där försvinner, vi ser att macken läggs ned, och så dör hela landsbygden. För oss är det oerhört viktigt att under kunna erbjuda den här treåriga konstgjorda andningen, säger Sverigedemokraternas skolpolitiske talesperson Stefan Jakobsson i Ekot.

Det statliga bidraget skulle ge skolor i riskzonen konstgjord andning under tre år. Jakobsson tror att minst en skola i varje kommun kan behöva hjälp.

– Det är ju upp till varje skola att titta på vad man kan göra för någonting. Framför allt kan man ju titta på hur lärarkollegiet ser ut, man kan anpassa det, eller man öka attraktiviteten. Bussar kan ju faktiskt gå åt bägge håll, stadsbarn kan lockas ut till landsbygden också, om man väljer en specifik inriktning.

Jakobsson tror att kommunerna kommer vara positiva till förslaget.

– De själva har väldigt ansträngd ekonomi, och jag tror inte kommunernas vilja är att lägga ned landsbygdsskolorna. Men när man måste komma fram med en snabb lösning för att pressa ekonomin från år till år, då är det väldigt lätt att ta den här landsbygdsskolan och lägga ned den.

Förhoppningen är att det statliga stödet, under en begränsad period, ska rädda byskolor från nedläggning. I annat fall har existensberättigandet kanske försvunnit, enligt Jakobsson.

Han menar också att riksdagens beslut om att det ska bli lättare för skolor att ge fjärrundervisning, inte är tillräckligt.

– Den kan vara ett gott komplement, men om den lokala skolan läggs ned, ja, då försvinner hela bygden.