Stadens invånare måste få veta vad som sker – till exempel vart deras skattepengar går. Det anser SD Malmö som därför nu blåser nytt liv i nyhetssajten Situation Malmö.

− Det behövs lokala initiativ, inte minst ur socialkonservativt perspektiv, säger sajtens redaktör, Nima Gholam Ali Pour, som en dag i veckan ägnar sina krafter åt att i artikelform berätta för Malmöborna vad som sker i deras stad och hur deras politiska folkvalda företrädare förvaltar det förtroende de har fått.
Det är visserligen något man kan läsa om i tidningarna, men den verklighet som där presenteras är inte tillräcklig och dessutom filtrerad. Nima Gholam Ali Pour tar regionens dominerande drake Sydsvenskan som exempel:

− Jag vill inte använda ordet ”agenda” eftersom det i det ligger en värdering. Men Sydsvenskan är liberal och skildrar sin sanning utifrån det perspektivet. Det är ju för övrigt något som gäller för alla tidningar – ideologin styr innehållet och givetvis respekterar jag det, säger han.
Men en verklighet som bara skildras från ett enda håll är inte tillräckligt, menar den 33-årige Nima Gholam Ali Pour som förutom redaktörsjobbet också representerar SD i Stadsområdesnämnd Öster och Grundskolenämnden. Det senare uppdraget motiveras kanske inte minst av att han nästa år blir klar med sin utbildning till just grundskollärare och då kommer att undervisa i historia, samhällskunskap och religion.

Nej – för att Malmöborna verkligen ska få en mer heltäckande bild av vad som händer i det politiska Malmö och hur staden sköts, behövs en kompletterande och inte minst mer detaljerad faktabaserad beskrivning som ger alternativ. Och det är just det som är syftet med Situation Malmö, ett egentligen gammalt initiativ men som efter en viloperiod sedan valet i fjol nu har återuppstått. Redaktionen består av två medlemmar – förutom Nima Gholam Ali Pour – också av den politiske sekreteraren Pontus Andersson, medan det ansvariga utgivarskapet vilar på SD Malmö.
− Vi vill presentera situationen ur vårt socialkonservativa perspektiv, säger Nima Gholam Ali Pour, som pekar på att det finns massor av källor att ösa ur, inte minst den ”enorma mängd” information som politikerna i kommunens styrelser och nämnder får, men som sällan eller aldrig kommer Malmöborna till del.

Som exempel tar han den dagsaktuella floden av migranter och flyktingar som just nu strömmar in över Malmö.
− Vi får veta exakt hur många som kommer varje vecka och det är ju något som Malmöborna också ska informeras om, säger han.
Ett annat exempel är budgeten som Malmö stad överskrider med bred marginal och som, för att få verksamheten att gå ihop, måste förlita sig på bidrag. Hur det ser ut i detalj är, påpekar den nyblivne redaktören, ingenting som Sydsvenskan redovisar, och det blir nu en uppgift för Situation Malmö.

Filosofin är att invånarna i rikets tredje stad helt enkelt måste få mer information som underlag för att de ska kunna ta beslut i olika frågor som påverkar deras liv och vardag.
− Det gäller till exempel föräldrar som funderar på i vilken skola de ska sätta sina barn. Vi vill berätta vilka grundskolor som till huvudmannen har anmält kränkande särbehandling. En anmälan betyder inte att den skolan skulle vara sämre – det kan ju finnas skolor där kränkningar inträffar utan att personalen ser det. Och då kan de ju heller inte anmäla, säger Nima Gholam Ali Pour, som tillägger att en anmälan dock är ett bevis på att någon de facto har bemötts kränkande och att detta är  information som han tror att föräldrar vill ha.

Vart skattepengarna går är givetvis en annan fråga som är av intresse för Malmöborna. Nima Gholam Ali Pour berättar att de olika nämnderna mer eller mindre överöses med ansökningar från olika föreningar som söker bidrag.
− Det var nyligen en som fick massor av kommunala medel och hur dessa används är ju också av allmänt intresse, säger han.
En annan fråga som helt har kommit i skymundan är hemlösheten som i Malmö i dag ligger på rekordnivå. Den senaste kartläggningen, som är från 2014, visar att det då fanns 1 142 hemlösa och så många har det aldrig funnits sedan man 1996 systematiskt började beskriva den situationen.

Nima Gholam Ali Pour konstaterar att Situation Malmö har många hål att fylla eftersom den kommunala verksamheten, enligt honom, har avpolitiserats i media.
− Man lyfter inte fram vad de olika partierna tycker i olika frågor. För ett tag sedan fick vi en rapport som handlar om våld mot kvinnor i nära relationer. Tjänstemän hade tagit fram underlaget och på ett ställe i texten kunde man läsa att kvinnor från vissa länder är särskilt utsatta, säger han och fortsätter:
− Men detta var något som utlöste protester från Moderaterna och Folkpartiet, som hävdade att också svenska kvinnor är offer för patriarkaliskt våld.
Den inställningen – som är vanlig i dagens politiskt korrekta Sverige – tar förstås bort fokus från själva sakfrågan och Nima Gholam Ali Pour menar att det är viktigt att allmänheten verkligen får veta hur beslutsfattarna resonerar och tänker.

Situation Malmö är inte ute efter, som Nima Gholam Ali Pour formulerar det, ”slagord” utan ska, i allmänhetens tjänst, i stället ägna sig åt analys, argument och fakta. Åsiktsartiklar kommer också att ges utrymme – och här är också den vanliga Malmöbon välkommen med bidrag – men då gäller regeln att man måste kunna stå för och motivera åsikterna. På sikt vill redaktionen också att politikerna, kanske i lite lättsammare former, ska berätta om vad de gör under, så att säga, resans gång.
För när det blir dags för val är det inte alltid som hela bilden av den kommunala verksamheten tydliggörs:
− Då får man bara en sammanfattning av var de olika partierna står. Men detaljerna kan vara mycket intressanta. Och avslöjande, säger Nima Gholam Ali Pour, som nu hoppas att det i Malmö ska finnas ett intresse för en socialkonservativ mediaröst.