Inrikesminister Anders Ygeman (S) ser den som ett viktigt polisiärt verktyg medan kollegorna i Miljöpartiet vill riva upp den. Lagen om datalagring splittrar regeringen.

2012 röstade riksdagen ja till att genomföra EU:s datalagringsdirektiv i svensk lag. Direktivet gäller lagring av uppgifter i data- och teletrafik för brottsbekämpande ändamål. Det syftar till att internet- och teleoperatörer i alla EU-länder ska ha samma skyldigheter att lagra trafikuppgifter. ”Uppgifterna ska vid behov kunna användas för att avslöja, utreda och åtala för allvarliga brott” heter det på riksdagens hemsida. 

MP, som i flera år hade personlig integritet på nätet som en av sina profilfrågor, menar att datalagringen borde försvinna. Med vissa kompromisser, skriver dn.se

– Miljöpartiets hållning är att massinsamlingen inte är proportionerlig, säger Anders Schröder, riksdagsledamot för Miljöpartiet och it-politisk talesperson, till tidningen. Han säger att ”massinsamlingen”, borde upphöra.

Kollegan i regeringen och landets inrikesminister, Anders Ygeman, är av en helt annan åsikt. Enligt DN menar Ygeman att lagen fungerar och att det vore konstigt om polisens möjligheter skulle släckas ner när så mycket av kårens aktiviteter är it-bundna.

– Många allvarliga brottslingar som i dag fälls skulle inte kunna ställas till svars. Men flera som med hjälp av det här verktyget visar sig vara oskyldiga skulle riskera att dömas. Vi har haft ett antal fall där det har använts till den tilltalades fördel och de har frikänts i domstol tack vare lagringen, säger han i dn.se.

Några små justeringar kan Ygeman tänka sig, till exempel vilka inom polisen som får fatta beslut om att trafikdata ska begäras ut från operatörer. Ministerns hållning är näst intill identisk med de slutsatser som regeringens enmansutredare Sten Heckscher presenterade tidigare i år.