För att få hjälp ställdes de översvämningsdrabbade pakistanska kristna familjerna inför ett val: konvertera till islam, bli slavar eller dö. Hunger har tvingat flera att bli muslimska hyresvärdars trälar.

Efter häftiga översvämningar i sommar har tusentals hem sköljts bort i Pakistan. Just översvämningar har på de senaste fem åren varit ett återkommande problem för landet, men i år var det Kasur-regionen i västra Pakistan som drabbades särskilt hårt. 60 kristna familjer miste allt vad de ägde och hade när störtfloden slog till.

Dit kom representanter för Brittisk pakistanska kristna förbundet − British Pakistani Christian Association, BPCA − ordförande Wilson Chowdhry och tjänstemannen Naveed Aziz – och den syn som mötte dem blev en skakande upplevelse:
− Den enorma förödelsen chockade mig och det var mycket att ta in. Människorna är i en förtvivlad situation och barn svälter, säger han till Christian Post.

Men det är inte bara detta som upprör honom. Minst lika chockerande menar han att de pakistanska myndigheternas brist på hjälp är.
De muslimska drabbade familjerna undsätts på alla vis av såväl regering som av muslimska hjälporganisationer – men för de kristna finns ingen hjälp att få. Ingen mat, inget vatten, inga mediciner för att bekämpa de sjukdomar som ofta följer i översvämningars spår.
Eller jo – de kan få hjälp, men den är villkorad.
− Vi vet att dessa människor erbjöds hjälp från muslimska välgörenhetsorganisationer, men då under förutsättning att de konverterar. I annat fall väntar en trältillvaro eller också får de svälta ihjäl. Men flera av familjerna vägrade att avsäga sig sin tro. Dessa lidande kristna är starka i sin tro, säger Wilson Chowdhry, som också berättar att dessa drabbade familjer har fått kämpa på utan att ens få mat.

Kyrkor i området har förvisso försökt hjälpa så gott det går, men de är själva behövande och har inte så mycket att ge.
− Här talar vi om ett mycket fattigt landsbygdsområde i Pakistan, fortsätter Wilson Chowdhry.
Han och Naveed Aziz hade först rest till de områden som var värst drabbade av översvämningarna och kunde där konstatera att de kristna invånarna hade klarat sig relativt bra. Men med facit i hand kan Wilson Chowdhry konstatera att de kom till Kasur för sent. Svälten hade nämligen då krävt sin tribut:
− Hade vi kommit sju dagar tidigare hade vi möjligen kunnat rädda många från det moderna slaveriet. Flera familjer hade i desperation redan skrivit under kontrakt som nu har gjort dem till de muslimska hyresvärdarnas slavar i utbyte mot hjälp, säger han.

Att regeringen inte lägger två strån i kors för att hjälpa kristna när översvämningarna slår till är enligt Wilson Chowdhry inget ovanligt i det i det närmaste totalt muslimskdominerade landet.
− När det handlar om att ta itu med översvämmade kristna samhällen verkar det som om regeringen drar sig undan. Men gäller det muslimska grupper agerar de omedelbart liksom för övrigt också de muslimska välgörenhetsorganisationerna, säger Wilson Chowdhry, som tillägger att de muslimska välgörenhetsorganisationerna i hög grad är beroende av donationer och gåvor från muslimska supportrar. Så hjälp till muslimer genererar publicitet och ytterligare support.

Det finns givetvis lång fler kristna som har drabbats hårt av översvämningarna och som nu kämpar för sin överlevnad, men BPCA har bara resurser till att hjälpa totalt 60 familjer i Kasur. För att hindra svält består den hjälpen av basvaror som ris, mjöl och baljväxter. Dessutom kommer BPCA att se till att de finns medicin mot denguefeber.
För att kunna hjälpa fler hade BPCA behövt mycket mer resurser och Wilson Chowdhry beklagar att man i princip bara kan ställa upp med bröd för dessa 6o familjer.
− Det är mycket basal föda men tillräckligt hälsosam för att hålla dem vid liv, säger han.
Tack vare donationer från en kristen välgörenhetsorganisation som arbetar i Afrika planerar BPCA nu också att bygga tre vattenpumpar i området så att invånarna kan få tillgång till friskt vatten.

Men det är inte bara den muslimska oviljan att hjälpa de utsatta kristna i Pakistan som Wilson Chowdhry reagerar för. Även kristna har visat sig kallsinniga inför de behov som finns. Organisationen drog i gång en insamlingskampanj till förmån för de översvämningsdrabbade familjerna – men hittills har det bara kommit in lite över 3 000 kronor, en droppe i havet. Och det är en brist på hjälp som Wilson Chowdhry finner ”frustrerande”.

− Med de gåvor som kommer in gör vi det lilla vi kan. Det handlar just nu om mycket basala måltider. Som väl är har vi fått pengar till pumparna från en annan grupp. Men folk behöver verkligen gräva djupt, säger han.
Han uppmanar också den pakistanska regeringen att sluta upp med att ignorera den kristna befolkningen och att sätta igång arbetet med att bygga upp en infrastruktur för att skadorna efter översvämningarna ska kunna begränsas.