Den svenska vänstern har länge klagat på vinster i välfärden. Att privata vård- och omsorgsbolag har haft möjlighet att från sina skattefinansierade verksamheter plocka ut vinst är ett rött skynke för de röda partierna. Vad vårdtagarna och de anställda säger har varit mindre viktigt. Det finns dock en verksamhet där de skattefinansierade vinsterna övertrumfar de inom vård- och omsorgssektorn: Invandringsindustrin. Men där väljer vänstern att tiga still.

En granskning som Svenska Dagbladet gjort av storspelarna i den svenska invandringsindustrin visar att flera av dem gör rekordvinster på massinvandringen till Sverige. SvD har tittat närmare på tre utav de mest kända aktörerna, Attendo, Aleris och Nytida. Tillsammans hade de ett rörelseresultat på 130 miljoner kronor under förra året. Det största av de granskade bolagen, Attendo, hade under fjolåret av avkastning på 24 procent av de totala tillgångarna. En finansanalytiker som tidningen talat med kallar det ”extremt lönsamt”.

Det är tydligt att några av de tyngsta aktörerna inom svensk näringsliv tycker att flyktingindustrin är en framtidsbransch. Attendo ägs till exempel av riskkapitaljätten IK medan Wallenbergsfärens maktbolag Investor också är involverade genom det växande bolaget Aleris. Uppstickaren Nytida ägs av det skandalomsusade bolaget Vardaga, tidigare känt som Carema.

Näringslivet har mycket riktigt kalkylerat väl. Invandringsindustrin är en framtidsbransch. Boendena de driver är i många fall till för så kallade ensamkommande flyktingbarn, inte sällan unga vuxna män. I år beräknas 12 000 stycken komma till Sverige. Potentialen för att tjäna ännu mer av svenska folkets skattepengar är med andra ord oändlig.

Vänsterns tystnad är talande. Visst är det jobbigt att kapitalister tjänar pengar, anser man nog, men när det leder till en grundläggande demografisk förändring av Sverige är det trots allt något man har överseende med.

Näringslivet ser å sin sida en möjlighet att tjäna grova pengar. Invandringsindustrin har ingenting med innovation och entreprenörskap att göra. Det handlar bara om att sko sig på en vansinnig politik. Men företagen gör det företag gör bäst: svarar på incitament och efterfrågan. Men att någon ska bli rik på att möjliggöra massinvandringen till Sverige är en riktig skandal.