Gå ihop med koalitionen och bomba sönder Islamiska staten! Den uppmaningen riktar Australiens utrikesminister Julie Bishop till Europas länder. Med gemensamma krafter kan massmigrationen stoppas, menar hon.

Klarar Schengen – och EU – det stresstest som de, efter vad det verkar, aldrig sinande migrantfloderna innebär? Inte ens Tysklands förbundskansler Angela Merkel verkar helt övertygad om den saken. Enligt henne måste EU-länderna komma överens om en ”rättvis fördelning” av migranterna. För om man inte gör det kommer krisen att leda till att det på många håll sås tvivel om det som Schengensamarbetet innebär och det som är EU:s grundläggande pelare, den fria rörligheten över gränserna, säger hon till Reuters.

Ända sedan i våras har migrantkrisen stått högst på EU:s agenda, men trots flera försök har länderna inte kunnat komma överens om en gemensam handlingsplan. EU-kommissionens förslag om bindande kvoter möttes av skarpa protester från flera länder, inte minst från Ungern, som hävdade – och fortsätter att hävda – medlemsstaternas självbestämmande, en inställning som flera länder delar.
Sedan det snabbinkallade extra toppmötet i april har migrantkrisen eskalerat. Bara i juli kom 107 500 migranter till EU:s gränser, och det var första gången någonsin som 100 000-strecket passerades.
Så sent som för någon vecka sedan inträffade en ny katastrof då två båtar sjönk utanför Libyens kust och hundratals människor befaras ha drunknat. I torsdags i förra veckan upptäcktes 71 döda människor – sannolikt kvävda – i en övergiven lastbil i Österrike. Dagen därpå hittades 26 migranter i en annan lastbil också i Österrike. Och det kommer nu dagligen rapporter om det kaos som uppstår när migranter i tusentals försöker komma in Ungern från Serbien och Makedonien för att sedan därifrån sedan ta sig vidare till andra EU-länder.
Med anledning av utvecklingen har Luxemburg, för närvarande EU:s ordförandeland, inkallat medlemsländerna till krismöte i Bryssel den 14 september. Detta på begäran av Tyskland, Frankrike och Storbritannien.
”Situationen har nu antagit hittills aldrig skådade proportioner”, heter det i kallelsen”.

Mitt i detta kaos – medan migrantströmmarna tilltar och EU-länderna grälar – kommer en uppmaning från Australien om hur krisen bör hanteras. Och här handlar det inte om kvoter eller bråk om Schengen. Landets utrikesminister, Julie Bishop, menar att det är roten till hela problematiken som måste angripas och förgöras – och den roten är Islamiska staten.
Det är extremisternas framfart som ödelägger hela stater och som tvingar människor till massflykt och enda sättet att få stopp på detta är att fler europeiska länder ansluter sig till den USA-ledda koalitionen och bombar terroristerna, resonerar hon.

− Länderna som gränsar till Syrien och Irak – som Libanon, Jordanien och andra – får ta emot lejonparten av människor som flyr över gränserna och som sedan tar sig vidare in i Europa. Det är därför som jag anser att européerna måste engagera sig i koalitionens flyganfall och insatsen i Syrien och Irak, säger hon till The Australian.
Genom att tillsammans med koalitionen bekämpa IS kan Europa också lätta på trycket på Mellanöstern, menar Julie Bishop som också betonar de intäkter som människosmugglingen – inte minst över Medelhavet – ger terroristerna. Dessutom pekar hon på att IS– vilket Samtiden tidigare har berättat – smugglar ombord krigare bland de vanliga flyktingarna på båtarna och i juni avslöjades att norska Säpo hade upptäckt att tiotalet män, som av FN:s flyktingorgan UNHCR hade klassats som kvotflyktingar, i själva verket var terrorister på väg till Norge.

Ur floden av migranter försöker Islamiska staten också fiska nya medlemmar och i all synnerhet då de som är på flykt undan Assad-regimen i Syrien.
− Detta visar hur svår och komplex situationen är. Några flyr från Daesh (den arabiska motsvarigheten till IS eller Isis. Red.), andra från den syriske presidenten Bashar-al-Assad, fortsätter Julie Bishop.
Det är nu inte första gången som det från Australien höjs röster för hur Europa ska lösa migrantkrisen. Inför det extra toppmötet i april uppmanade landets premiärminister Tony Abbott EU-ledarna att ta lärdom av Australien som sedan en längre tid tillbaka helt enkelt har stoppat de migrantstinna farkoster som var på väg mot landets kuster och tvingat dem att vända om.
Förutom att ha förhindrat fler katastrofer till havs, hade policyn, enligt Abbott, också lett till att människosmugglare har minst sina inkomster.

Men Abbotts förslag fick kalla handen av EU-kommissionen. Australiens metod var inget exempel som EU vill ta efter, hette det i en kommentar från kommissionen.
FN och ett antal människorättsorganisationer delar EU:s uppfattning och stämplar den australiska policyn som ”inhuman” och hävdar dessutom att den är ett brott mot internationella konventioner.
Sedan Australien började tillämpa metoden att stoppa båtarna redan ute till havs har det inte kommit några rapporter om fler tragedier i dessa farvatten. Men på Medelhavet – nu också på det europeiska fastlandet som i franska Calais och inte minst i Österrike – fortsätter migrantkrisen att skörda liv. Enbart hittills i år har över 2 5000 migranter omkommit på Medelhavet.