Under de senaste åren och månaderna har ett flertal borgerliga ledarsidor och en socialdemokratisk (Folkbladet i Norrköping) börjat behandla massinvandringen som det problem det är. Skribenterna på dessa tidningar ligger fortfarande långt från den syn på invandringen som Sverigedemokraterna har. Speciellt när det kommer till lösningarna på problemet. Men det är onekligen bättre att någon lyfter frågan på ett sätt som avviker från övriga etablissemanget än att total konsensus råder.

Det har även skett en viss positionsförflyttning hos alla debattörer i offentligheten, inklusive de som är positiva till invandring. Ingen kan längre med hedern i behåll hävda att invandringen är en ekonomisk vinstaffär och argumenten kring ”kulturell berikning” som tidigare varit så populära har tappat mycket av sin kraft. Men det finns undantag. Dagens Nyheter till exempel.

Igår hävdade Sveriges största morgontidning i sin huvudledare att Öst behöver flyktingarna (20/9). Det vill säga östra Europa behöver införa samma invandringspolitik som Västeuropa under flera decennier varit utsatts för. När man skärskådar argumenten märker man att samma saker som inte längre går att säga om Sverige används på andra länder.

Klassikern om ”demografiskt problem” återanvänds. Ursprungsbefolkningen i Östeuropa blir äldre och måste ersättas av ”syrier och andra” skriver DN. Men Östeuropas demografiska problem kan bara lösas genom att östeuropéerna förmås skaffa fler barn. Invandring innebär ingen lösning. Det är ju bara att byta befolkning. Det är också uppenbart för de länder som redan har en stor invandring att invandringen skapar mer problem än de löser. Invandringen underlättar inte för länder som Sverige att försörja framtidens stora pensionskullar. Tvärtom ökar bara antalet och andelen människor som ska livnäras av andra.

Därutöver hoppas DN att invandrarna kan lösa problemen på de östeuropeiska arbetsmarknaderna. I Ungern han många företag ”svårt att hitta folk att anställa”, i Polen finns ”besvärliga vakanser” och Slovakiens it-sektor ”skriker efter datatekniker”. Frågan som aldrig besvaras är dock vad lösningen på dessa problem har med den pågående folkvandringen till Europa att göra. Det är inte högutbildade personer som kommer till Europa. Var tionde syriska invandrare till Sverige har en treårig eftergymnasial utbildning. Resten har motsvarande gymnasienivå eller lägre. Ändå vill DN ge sken av att ”fler händer behövs för att länderna inte ska stagnera ekonomiskt”.

Vi har hört det förr. Samma trötta gamla argument som inte längre går att använda för att motivera ännu mer invandring till Sverige appliceras nu på andra länder. De gör dem inte bättre. Återvinning är miljövänligt, men att återvinna dåliga argument är bara dåligt.