Skåne försöker fylla sina vakanser genom att rekrytera läkare i Grekland. Helst vill man finna par där båda är sjukvårdsutbildade.

På några av regionens 27 vårdcentraler saknas det alltid läkare. Vakanserna fylls med hyrläkare. Dessa kostar betydligt mer än fast personal, rapporterar SVT Nyheter Skåne.

Johan Lundqvist på regionens personalavdelning, säger i tv-inslaget:

– Så vi behöver bredda rekryteringen och vet redan nu att det finns grekiska läkare som pluggar svenska.

Han reser i höst till Aten och Thessaloniki för att träffa ett 30-tal grekiska läkare. Bland dessa går några redan kurs i svenska, arrangerad av svenskar bosatta i Aten. I sökandet efter lämpliga kandidera till vårdcentralerna i Skåne är även den grekiska läkarföreningen samt grekiska arbetsförmedlingen involverad.

Profilbilden som gäller är att personen gärna ska ha bott och arbetat utomlands tidigare, samt ha viss talang för språk. Det är också viktigt att en eventuell partner har möjlighet att hitta jobb i Sverige. Idealet är ett läkarpar som vill flytta till Skåne.

– Om båda i familjen är sjukvårdsutbildade ser vi väldigt positivt på det. Annars kan det ju kanske vara svårt för den medföljande parten att få jobb. Det måste vi vara tydliga med, säger Johan Lundqvist i svt.se.

När grekerna kommer till Sverige är det förberett med en ordentlig skräddarsydd introduktion: handledning, språkundervisning och information om hur det svenska samhället fungerar.

– Får jag fem grekiska läkare som gärna flyttar till Skåne så blir jag jätteglad, säger Johan Lundqvist.

Även i Danmark och Holland försöker region Skåne rekrytera läkare.