Drygt 30 extra poliser ska tillfälligt placeras i polisregion Syd för att bidra i arbetet med det ökande antalet asylsökande.

Vid mottagandet av de asylsökande är polisens främsta uppgift att stötta Migrationsverket och se till att ordning och säkerhet kan upprätthållas vid de platser där de asylsökande anländer och vid behov genomföra inre utlänningskontroller.

Den senaste veckan har flest asylsökande ankommit till Malmö men också till Stockholm och Göteborg. Eftersom antalet asylsökande, via Tyskland och Danmark till Malmö och övriga södra Sverige, har fått polismyndigheten att besluta om en förstärkning där. Poliserna som placeras tillfälligt i regionen, kommer från hela landet.

– Vi ser att människor på flykt fortsätter att söka sig till bland annat Sverige, och framförallt till södra Sverige. För att säkerställa ett bra stöd till de asylsökande även framöver har vi därför idag beslutat att tillskjuta resurser till region Syd från våra övriga polisregioner, säger Stefan Hector, kommenderingschef på polismyndigheten.

De 30 extra poliserna i polisregion Syd börjar idag.