Sedan augusti ökar stödet för SD i Novus/TV4 med 1,4 procentenheter till 20,8 procent. Det är fjärde gången i rad som partiet får det högsta stödet någonsin i mätningen. Även S ökar.

Den telefonbaserade undersökningen är genomförd mellan 24 augusti och 13 september 2015. Sammanlagt 3002 personer har svarat på frågan vilket parti de skulle rösta på om det vore val till riksdagen idag. Andelen osäkra väljare är 7,8 procent.

För fjärde gången i rad får Sverigedemokraterna det högst uppmätta stödet någonsin i Novus mätningar. 20,8 procent uppger att de skulle rösta på partiet och enligt Novus ökar stödet främst bland de med grundskoleutbildning och bland boende i Småland. SD fortsätter också att öka bland män och tar framförallt väljare från M, men har även ett fortsatt flöde från S. SD har nu ett stöd som ligger 7,9 procentenheter över valresultatet 2014.

Endast ett till parti ökar i mätningen och det är Socialdemokraterna som också går framåt med 1,4 procentenheter. S har ett stöd på 26,5 procent av väljarkåren och enligt Novus går partiet framåt bland väljare med gymnasial utbildning och bland LO-medlemmar, men också i den yngsta åldersgruppen, 18-29 år, i åldersgruppen 50-64 år och bland arbetare. S tar främst väljare från soffan, MP och V, men fortsätter att tappa till SD. Det sammanlagda stödet för S ligger nu 4,5 procentenheter under resultatet på valnatten 2014.

För tredje Novus/TV4-mätningen i rad tappar Moderaterna väljarstöd och noteras nu på 23,1 procent. Det rör sig visserligen om en liten nedgång på 0,2 procentenheter i jämförelse med förra mätningen, men enligt Novus syns minskningen främst i gruppen arbetare. De väljare som har lämnat M går framförallt till SD och C samtidigt som M tar väljare från soffan. Partiet har nu ett stöd som ligger 0,2 procentenheter lägre än valresultatet från september 2014 och det är första gången i väljarbarometern som stödet för M ligger under valresultatet.

Kamraterna i Alliansen kämpar också med nedåtgående trender. Centerpartiet noteras på en nedgång om 0,7 procentenheter och får totalt 6,0 procent i mätningen. Enligt Novus minskar C i gruppen arbetare och bland boende i Småland, men partiet tappar också väljare till M, SD och S. Stödet för C ligger nu 0,1 procentenheter under valresultatet 2014.

Även Folkpartiet tappar jämfört med föregående månad och får nu stöd av 4,9 procent av väljarkåren, en nedgång med 0,3 procentenheter. Minskningen syns tydligast bland de med högre utbildning och i gruppen arbetare. FP tappar väljare till soffan men tar samtidigt från S. Stödet för FP ligger nu 0,5 procentenheter under valresultatet i september 2014.

Kristdemokraterna ligger kvar under fyraprocentsspärren för andra mätningen i rad och lockar nu 3,2 procent av väljarkåren. Minskningen från augusti är visserligen marginell; 0,1 procentenheter, men syns bland väljare som inte är fackligt anslutna. Samtidigt ökar partiet i åldersgruppen 50-64 år enligt Novus. KD har nu ett stöd som ligger 1,4 procentenheter under valresultatet 2014.

Vänsterpartiet tappar 0,6 procentenheter i jämförelse med augusti och får nu stöd av 6,7 procent av väljarkåren. Partiet minskar bland de med högre utbildning, i åldersgruppen 50-64 år, bland LO-medlemmar och bland boende i Småland. Enligt Novus tappar V främst väljare till soffan och till S. Det totala väljarstödet för V ligger nu 0,1 procentenheter över valresultatet 2014.

Miljöpartiet minskar 0,8 procentenheter jämfört med mätningen i augusti och får ett sammanlagt stöd av 5.9 procent av väljarkåren, det lägsta uppmätta stödet sedan valet i Novus mätningar. Partiet tappar stöd bland män, de med grundskoleutbildning och bland SACO-medlemmar. MP tappar främst väljare till soffan men även till S men tar samtidigt några väljare från M. Jämfört med valresultatet 2014 ligger nu stödet för MP 1,0 procentenheter lägre.

Tittar man på blockfördelningen får de rödgröna 39 procent av väljarstödet medan allianspartierna landar på sammanlagt 37,2 procent.

Novus/TV4

24/8-13/9 2015

 

M                         23,1 (-0,2)

FP                        4,9 (-0,3)

C                          6,0 (-0,7)

KD                       3,2 (-0,1)

S                           26,5 (+1,4)

V                          6,7 (-0,6)

MP                      5,9 (-0,8)

SD                        20,8 (+1,4)

FI                         2,1 (0)

Annat                 0,8 (-0,1)

M+FP+C+KD   37,2 (-1,3)

S+V+MP           39,1 (0)