Migrantkrisen och gränskontrollerna skapar spänningar i Norden. Sverige har kritiserat Danmark och nu ifrågasätter Finland Sverige. Och dramatiken stiger. På torsdagskvällen hotade flyktingar ombord på en färja till Trelleborg att hoppa i sjön om de skulle tvingas till registrering.

Statens järnvägars nya giv att slopa kravet på giltiga id-handlingar för ”människor på flykt” får nu kritik från Finland.
Inrikesminister Petteri Orpo, Samlingspartiet, har kontaktat Sverige angående ”SJ:s verksamhet”, uppger Hufvudstadsbladet. Han vill också ha svar på frågan om Sverige över huvud taget är ett transitland för flyktingar och migranter som vill ta sig vidare till Finland.
Från svenskt håll har det tidigare uttrycks synpunkter på Danmarks sätt att låta flyktingar och migranter slippa undan den registrering som enligt Dublin-förordningen annars är ett krav.

Statsminister Stefan Löfven har sagt sig vara ”överraskad” av att den danska polisen i onsdags gav upp försöken att registrera migranterna och att detta också fick regeringens välsignelse.
Enligt Löfven är regler till för att följas och på en pressträff i torsdags lät han förstå att det är så Sverige agerar. Han har också hänvisat till att det är exakt så som även Danmark har resonerat. Att hålla sig till överenskommelser är A och O, menar den svenske statsministern som också slår fast att ett av EU:s allra viktigaste uppdrag är att se till så att alla medlemsländerna följer de beslut som tagits.

Men nu menar sig Finland ha anledning att säga exakt det samma om Sverige. Eftersom SJ har slopat id-kraven för flyktingar och migranter – som dessutom får ta med sig mer bagage än vad som normalt är tillåter plus att man tar bort den extra avgift som annars tillkommer vid biljettköp ombord på tågen – undrar Petteri Orpo hur det egentligen står till med iakttagande av reglerna.
− Det kan inte heller i Sverige, som är EU-medlem, Dublinland och Schengenland, vara så att deras utlänningsövervakning inte fungerar så som man tillsammans har kommit överens om, säger han.

Passagerare på de färjor som seglar från Sverige till Finland måste visa giltig legitimation och den finska regeringen har försäkrat sig om att det inte har gjorts avkall på detta krav. Av det skälet är det inte så intressant för migranterna att ta sig till Finland den vägen och enligt Orpo går strömmen norrut.
Varje dag anmäler sig nu 50-talet flyktingar som har kommit via Sverige och Haparanda hos polisen i Kemi och Torneå. Hufvudstadsbladet uppger att det veckoslutet kom 97 personer till Torneo men att strömmen nu har minskat och stabiliserats. Det är redan trängsel, inte minst saknas sängplatser och eftersom att fler flyktingar är på väg lär det problemet inte minska.
Den finske inrikesministern menar sig se tydliga tecken på en organiserad verksamhet i Sverige och att SJ ”verkar anse” att den nya id-policyn är ett sätt att hantera situationen.

Vid frågestunden i den finska riksdagen i går, torsdag, slog Orpo också fast att Finland hela tiden och i samarbete med Sverige försöker hitta lösningar på den rådande situationen. Dessutom upplyste han att han tänker ta upp frågan med sin svenske kollega, Anders Ygeman, i samband med det extrainsatta krismötet i Bryssel på måndag dit EU-ländernas justitie- och inrikesministrar är kallade.

I går, torsdag, kunde flyktingar och migranter resa alldeles gratis genom Danmark med statsägda DSB. Enligt Anette Haugaard i företagets ledning, var åtgärden föranledd av ”den extraordinära situationen” och personalen hade fått order om att uppvisa ”konduite” – det vill säga ett gott omdöme, som just i det här fallet innebar att man under torsdagen var OK att resa utan biljett. Så långt har dock SJ inte sträckt sig; här krävs i alla fall fortfarande giltiga färdbevis. Enligt uppgift till nyhetsbyrån Ritzau gick det, åtminstone inte på torsdagen, inte heller att resa biljettlös med Skånetrafikens tåg.
Enligt Anette Haugaard var det slopade biljettkravet en engångsföreteelse och från och med i dag, fredag, blir det som vanligt, det vill säga att den som åker utan biljett får betala en kontrollavgift.

Flyktingarnas vägra att låta sig registreras tar sig nu allt mer dramatiska uttryck. På torsdagskvällen kallades såväl kustbevakning som sjöräddning till Trelleborg efter att ett antal flyktingar, som sade sig vara på väg till Finland och Norge, hade hotat med att hoppa i havet om de skulle tvingas att registrera sig. Enligt Kustbevakningens ledningscentral var det dock ingen som realiserade hotet.
På Migrationsverket i Malmö är man oförstående till varifrån ryktet om en påtvingad registrering kommer och hur det har uppstått.

Verkets beredskapsansvarige i Malmö Rexhep Hajirizi säger, enligt Hufvudstadsbladet, att ingen tvingas till att varken lämna fingeravtryck eller söka asyl i Sverige. Enligt Hajirizi är det 20-30 som varje gång åker med bussen från Trelleborg till Malmö och som sedan därifrån reser vidare på egen hand och han slår fast att Migrationsverket bara försöker ”agera mänskligt”.