Den senaste veckan har nyhetsflödet dominerats av den eskalerande invandringen till Europa. Vi har sett de stora mediebolagen kabla ut bilder från Ungern där invandrarna protesterade för att de inte omedelbart tilläts åka vidare till Tyskland och Österrike. Vi har sett unga muslimska män skapa upplopp i Grekland och migranter som smiter från den danska polisen för att snabbare kunna ta sig till Sverige.

Varför denna massiva anstormning mot Europa? Den nuvarande flyktingsituationen – FN beräknar att det i hela världen finns 60 miljoner människor är på flykt från sina hem – spelar naturligtvis roll. Men framförallt drivs dagens massinvandring av något så banalt som att den är möjlig. Det menar i alla fall Nelson Fraser, chefredaktör på den brittiska tidningen The Spectator. I en artikel i SvD skriver han: ”när brittiska sjömän på örlogsfartyget HMS Bulwark för första gången fiskade upp immigranter ur Medelhavet väntade de sig att få se hungriga, förtvivlade och utarmade människor. I stället fann de att relativt många bland dem var friska, välklädda, försedda med mobiltelefoner och kreditkort”.

Detta beror enligt Fraser på att det inte alls är de utsatta eller fattiga i ett visst samhälle som emigrerar, utan en resursstark grupp. Det faktum att deras länder har fått det bättre ställt ekonomiskt har inte blivit ett skäl att stanna. Tvärtom har det möjliggjort resan till Europa.

Det är därför så många av flyktingarna verkar vara så välmående. De plockar upp selfiepinnen och fotar sig och sina vänner med Iphonen så fort de landstigit i EU. De vet vad de kan få och protesterar därför våldsamt om de inte levereras. Vi européer är lättlurade eftersom vi är både politiskt naiva och präglade av samhällen med hög tillit. När till och med Finlands statsminister i teve låter sig luras när en illegal invandrare drar sin rövarhistoria visar det hur illa det är ställt.

Visst finns det verkligt utsatta bland flyktingarna, det vore dumt att förbise något sådant. Men en mycket stor del är unga, friska män. Många är sedan länge etablerade i ett tryggt och säkert land. Den drunknade treåriga pojken Alans familj är ett exempel på det sistnämnda. Dessutom består en del av emigrantströmmarna av IS-terrorister som enkelt kan infiltrera Europa på grund av de slappa gränskontrollerna.

Det går inte att se ner på den som söker en bättre plats att leva på, där den materiella standarden är högre och samhällena funktionella. Men migranternas syn på saken är inte den enda. Hade det varit så att invandringen inte hade haft några negativa följdverkningar hade det inte funnits några skäl att motsätta sig det som nu pågår. Men massinvandringen började inte igår. Den har pågått i decennier och vi har facit framför oss. Invandringens negativa inverkan på snart sagt varje samhällssektor är heller ingen ”utmaning” som kommer vara löst inom ett par år. Det är reella problem som kommer att öka om invandringen ökar.

Det går inte att lösa denna invandringsanstormning genom att släppa in fler och fler i Europa. Helt enkelt därför att antalet potentiella migranter aldrig tar slut. Det spelar ingen roll om EU tar emot 10 miljoner personer i år. Det driver bara på fler och fler som har resurser att ta sig till Europa. De ökade invandringskvoter på 120 000 personer som EU nu talar om kommer varken göra till eller från.

Det enda sättet att lösa den akuta problematiken är att säkra Europas gränser, upprätthålla både Schengenregelverket och Dublinförordningen, avvisa smugglarbåtar på samma sätt som Australien så framgångsrikt gjort och sätta in massiva hjälpinsatser i närområdet där den överväldigande majoriteten av de riktiga flyktingarna finns.