EU-kommissionen tar i med hårdhandskarna mot de medlemsländer som inte har tillämpat eller brutit mot reglerna för den gemensamma asylpolitiken. 19 stater, bland andra Tyskland, riskerar nu straff.

Nu måste medlemmarna i den Europeiska unionen skärpa sig och hålla sig till träffade överenskommelser. Det meddelar EU-kommissionens förste vice ordförande, holländaren Frans Timmermans, på onsdagseftermiddagen strax innan EU-ledarna ska bänka sig för toppmöte i Bryssel där migrantkrisen står på dagordningen.
− Det är på tiden att medlemsländerna lever upp till sitt ansvar och gör vad de ska, säger Timmermans och slår fast att ett gemensamt asylsystem bara kan fungera om samtliga länder respekterar reglerna, skriver nyhetsbyråerna Ritzau och AFP.

Bland de 19 syndarna finns både Tyskland och Frankrike, men hårdast kritik har kommissionen ansett sig ha anledning att rikta mot Grekland som, enligt TT, nu får en andra skriftlig varning. Denna har utfärdats på grund av att landets flykting- och asylsökandemottagning, enligt EU:s ”regering” lämnar en hel del i övrigt att önska.
I reglerna ingår föreskrifter om hur det ska gå till när flyktingar anländer till ett land liksom om registrering och hur de behandlas samt vilka rättigheter de har i väntan på att deras asylärenden ska avgöras. Regelverket låg färdigt i juli, men de senaste månadernas enorma flykting- och migrantmängder som har strömmat in i EU har inte bara satt press på hela systemet utan också tydliggjort hur oeniga länderna är i frågan.

Enligt Timmermans har kommissionen tagit ett första steg i 40 olika fall där EU-länder har brutit mot reglerna, något som de aktuella medlemmarna brevledes också har informerats om. Sedan tidigare har kommissionen identifierat 35 andra fall av regelbrott.
Bland annat handlar det om att några länder – i synnerhet då Östeuropeiska – har förbrutit sig mot Schengen genom att stänga gränserna för att på det sättet försöka dämpa flyktingströmmarna.

Samtidigt med att EU-ledarna gör sig klara att diskutera hur man möjligen ska kunna klara migrant- och flyktingkrisen, växer den i omfång. Inom loppet av bara några få timmar har över 3 000 – i huvudsak afghanska och syriska – flyktingar anlänt till den redan hårt pressade grekiska ön Lesbos efter att i gummibåtar ha tagit sig från Turkiet.
Det är, skriver Reuters, den senaste böljan av lågt räknat 430 000 flyktingar och migranter som i år har korsat Medelhavet för att komma till Europa. De allra flesta lämnar sedan det av EU-kommissionen hårt kritiserade Grekland för att, via Balkan, fortsätta resan norrut, där målet är rikare EU-länder. Och här är ju Sverige en magnet, liksom Tyskland.
Under det gångna veckoslutet drunknade 13 migranter, varav sex var barn, i havet nära Lesbos då en båt på väg mot Grekland kolliderade med ett lastfartyg och kapsejsade.