Socialdemokraterna i Danmark vill se hårdare tag mot så kallad välfärdsturism. För att få bidrag måste man själv bidra, menar partiledaren Mette Frederiksen.

Ett kortvarigt jobb på tio timmar i veckan. En sådan arbetsinsats är tillräcklig för att en kringresande arbetstagare och medborgare i ett EU-land ska få olika bidrag som barnbidrag, studiestöd och socialbidrag.
Men så enkelt får det inte vara för att komma till Danmark och ta del av välfärden, anser landets socialdemokrater som nu vill se en skärpning på området.

− Tio till tolv timmar är alldeles för lite. Vi ska dithän att man kan försörja sig själv genom ett arbete, säger Mette Frederiksen till Jyllands-Posten.
Enligt partiordföranden är det inte mer än ”rätt och rimligt” att man får bidrag först när man själv har gjort en insats, och det är något som hon konstaterar inte är det som kännetecknar de nu gällande reglerna.
De danska socialdemokraterna vill dessutom sätta stopp för möjligheten att ta a-kasseersättning och barnbidrag ut ur landet.

Regeringspartiet Venstre jobbar också lite i skymundan i EU-systemet för att kunna slå vakt om de danska välfärdsbidragen, men när arbetsmarknadsminister Jørn Neergaard Larsen kommenterar socialdemokraternas tankar höjer han samtidigt ett varnade finger. De kan i och för sig te sig lockande, men ett försök att ändra på begreppet kringresande arbetstagare innebär en risk för att detta skulle kräva ändring av EU-traktaten – och det tror han inte är en framkomlig väg.
− Det ser jag som en återvändsgränd, säger han till tidningen.

Enligt Radikale Venstre är oron för välfärdsturism starkt överdriven och partiets talesperson i arbetsmarknadspolitiska frågor, Sofie Carsten Nielsen, menar att det inte finns anledning att tro något annat än att till exempel polacker som arbetar i Danmark som kringresande arbetstagare också bidrar till landets välfärd och tillväxt.
− Så det ska vi inte lägga hinder i vägen för, säger hon.

Dansk Arbetsgivarförening säger att det i den här frågan inte finns några lätta lösningar.
Föreningens chefskonsulent Christiane Misslbeck-Winberg slår fast att det i europeiska länder säkert finns intresse av att slå vakt om nationell välfärd, men samtidigt konstaterar hon att Danmark inte har råd att förlora internationell arbetskraft.