De vill inte stanna i Danmark – det är Sverige som är målet. Men att bara låta dem smita över gränsen går bara inte. De måste först registreras, slår statsministern Lars Løkke Rasmussen fast.

Migrantsituationen i Danmark är kaotisk. Lars Løkke Rasmussen har på sen måndagseftermiddag kallat samtliga Folketingspartier till krismöte på Christiansborg. Statsministern hade räknat med att cirka 100 av de tusentals migranter som i helgen kom till Österrike och Tyskland skulle fortsätta norröver, till Danmark.

100 asylsökare var för övrigt det antal som Lars Løkke i samtal med Tysklands förbundskansler Angela Merkel hade lovat att Danmark skulle ta emot. Danmark är inte en del av den europeiska flyktingpolitiken, men att ta emot 100 skulle enligt Lars Løkke ses som en ”politisk gest” som förhoppningsvis också skulle lägga politisk press på de länder som enligt den danske statsministern tar för få flyktingar, skriver nyhetsyrån Ritzau.

Men 100 var en teoretisk siffra. Snart nog var antalet asylsökare uppe i 400. Situationen utvecklas nu snabbt, timme efter timme, och Lars Løkke konstaterar att detta inte är en fråga som enskilda länder kan lösa utan att det nu krävs gemensamma europeiska tag.
− Det är i sakens natur inte ett problem som Danmark kan lösa ensamt. Vi måste hitta en gemensam europeisk lösning på ett gemensamt europeiskt problem, säger han till Ritazu utan att för stunden gå närmare gå in på hur lösningen ska se ut och vilken roll som blir Danmarks.
Situationen är nu så allvarligt att statsministern har inkallat samtliga partiledare i Folketinget till ett extraordinärt möte för att diskutera vilka handlingsmöjligheter Danmark nu har. Det mötet började klockan 17.30 på måndagseftermiddagen.

Vid en presskonferens innan mötet upplyste Lars Løkke om att det nu finns europeiska funderingar på ett ”Dublin Plus” – ett kvotsystem.
− Det europeiska asylsystemet är på väg mot sammanbrott och det måste jag ta allvarligt, sa han.
Det som fick den danske statsministern att kalla övriga partiledare till detta extraordinära möte var förstås de stora grupper flyktingar som på söndagen kom till dels Rødby på Lolland med färja från Tyskland, dels med tåg till Sønderjylland.
När det gick upp för dem som hade kommit till Rødby att de skulle registreras – och att detta skulle kunna innebära att de skulle kunna skickas tillbaka till Tyskland – smet de från polisen över åkrarna. Senare på kvällen hade den danska polisen – men mjuka medel – dock lyckats samla ihop rymlingarna igen.

Men många av de migranter som nu har kommit till Danmark har varken för avsikt att stanna  eller att låta sig registreras där – det är nämligen till Sverige de vill för det är i Sverige de har släkt och vänner och som de också – säger en del som dansk tv har talat med – är garanterade ett långt bättre mottagande med bättre villkor än vad Danmark erbjuder dem.
Att vänta ett år på att få återförenas med sin familj eller att tvingas leva på sänkta bidrag – allt i enlighet med vad Danmark har beslutat – är ingenting som lockar. Alltså vill de till Sverige till varje pris.

En stor grupp hade också tänkt sig att ta sig till fots från Rødby till Köpenhamn och tåget som på bara några minuter tar dem över Öresund till deras drömmars land. Men efter att ha gått i ungefär åtta kilometer på motorväg och under polisbevakning gjorde gruppen plötsligen på stället helt om marsch och satte kurs på Rødby igen. Plötsligt ville de tillbaka till Tyskland igen.

Men många andra fortsatte att gå den långa vägen till Köpenhamn. Vid 19-tiden på kvällen rapporterar TV2 om de livsfarliga situationer som har uppstått på motorvägen. Hjälpsamma danskar kommer med mat, vatten, kläder, skor, leksaker, godsaker och allt möjligt annat. Bilisterna stannar på motsatt sida av motorvägen, migranterna springer över – och mitt i alltihop går övrig trafik i över 100 kilometer i timmen. Några olyckor har lyckligtvis inte inträffat.

Till Rødby lär det under måndagskvällen komma ytterligare migranter eftersom sista tåget från Tyskland anländer strax efter klockan 20.
På järnvägsstationen i Rødekro i Sønderjylland satt ännu tidigt på måndagskvällen 30-talet migranter i ett tåg som de fortfarande efter tio timmar vägrade att lämna. Motiveringen var den samma: de vill vidare till Sverige.

Men trots att många av migranterna gör vad de kan för att komma undan registreringen, har Lars Løkke Rasmussen inga planer på att bara skicka dem vidare till Sverige – hur gärna de än vill.
Danmark måste nämligen hålla sig till de EU-regler som gäller och enligt dessa måste de migranter som säger sig vilja vidare till Sverige registreras i Danmark. De relativt få som däremot säger sig vilja stanna i Danmark transporters vidare till Sandholmlägret, Danmarks största asylcenter, på Själland, norr om Köpenhamn.

När det gäller migranternas önskan om att bara få använda Danmark som ett transitland fastslår Lars Løkke till politiko.dk att detta inte är möjligt:
Vi kan inte strunta i våra förpliktelser och skicka dem vidare utan deras (Sveriges. Red) samtycke eftersom vi då skulle göra detsamma som många andra länder vilket också är skälet till att det europeiska asylsystemet är under massiv press, säger Lars Løkke och tillägger att den danska regeringen nu kommer att sträcka ut en hand till den svenska regeringen för att klara ut hela situationen.

Vid 19-tiden på kvällen meddelade polisen i Rødby att sammanlagt 520 flyktingar och migranter hade kommit med tåg.