Fri abort ända upp i nionde graviditetsmånaden. Det är vad Hillary Clinton, demokraternas toppnamn inför nästa års presidentval, förespråkar. Kvinnans obegränsade rätt att själv välja är hennes motto.

I somras offentliggjordes ett antal smygfilmade videofilmer som visar hur den abortförespråkande organisationen Planned Parenthood som utför majoriteten av aborter i USA idkar handel med delar av aborterade foster i, som det heter, vetenskapliga syften. I filmerna hävdas att försäljningen av hjärnor, hjärtan, armar, ben, vävnad, inälvor och så vidare, sker utan att mammorna har gett sitt medgivande och att det säljande företaget tjänar grova pengar.

Filmerna, som har gjorts av The Center for Medical Progress  sände chockvågor över USA och kritiken mot abortorganisationen – som redan innan dess starkt ifrågasatts av såväl republikanska politiker som pro-lifeorganisationer – ökade. Abortmotståndarpolitikers försök att i senaten stoppa federala bidrag till Planned Parenthood gick dock i stöpet, men på delstatsnivå började man agera, bland annat genom att närmare undersöka abortorganisationen och New Hampshire beslöt att dra in sitt stöd. Enligt den kristna nyhetstidningen Världen idag handlade detta om cirka 650 000 dollar.

Avslöjandet om Planned Parenthoods kommers skapade stora rubriker världen över, men i Sverige var det tyst. I princip var det bara Världen idag och Dagen – som också har kristna förtecken – som tog upp frågan. Men annars var det bara SR:s Studio Ett som i ett inslag den 23 juli uppmärksammade det som stora nyhetsbyråer som brittiska Reuters och franska AP följde intensivt.
När 67-åriga Hillary Clinton i somras konfronterades med bilder från videon, var hennes reaktion att de var ”upprörande”. Men när hon nu intervjuas i anledning av att en federal lag som förbjuder sena aborter – efter 20:de graviditetsveckan – ska upp i senaten, har hon ändrat inställning.

Hon gör dessutom helt klart att hon inte kommer att stödja en federal begränsning av abort ”under något stadium av graviditeten”.
− Detta är en av de verkligt smärtsamma frågor som folk reser och fullt klart är det också är mycket känslosamt. Jag tror att de sena aborter som görs beror på medicinsk nödvändighet, säger hon skriver nyhetsbyrån LifeNews.com.
Av det skälet – säger hon – skulle hon avsky om regeringen skulle lägga sig i en kvinnas beslut för enligt henne handlar abort om kvinnans rätt att i alla lägen själv bestämma:
− Till syvende och sist kommer vi här tillbaka till frågan om man respekterar en kvinnas rätt att välja eller om man inte gör det. Och jag anser att det är precis vad hela det här argumentet handlar om.
I slutet av juli intervjuades Hillary Clinton av New Hampshire Union Leader om de videofilmer som då ganska nyligen hade offentliggjorts.
− Jag har sett bilder från dem och tycker givetvis att de är upprörande, var hennes kommentar då.

Men knappt ett par månader senare är det inte längre bilderna som New York-senatorn Clinton anser vara ”upprörande”. Nu är det i stället republikanernas ”attack på Planned Parenthood” som får det omdömet.
− Det som verkligen bekymrar mig är de vilseledande, oriktiga anklagelser mot dem som vi har hört från republikaner när de debatterade frågan. Detta är verkligen en attack på Planned Parenthood som tillhandahåller så mycket inom hälsovård – från cancerscreening till preventivmedel och så mycket annat som kvinnor behöver, säger hon nu och tillägger att det vore höjden av all oansvarighet att fälla regeringen på grund av bidrag till Planned Parenthood.
Filmerna, som nyligen ”upprörde” henne anser hon nu vara vilseledande redigerade och medvetet tagna ur sina sammanhang.

Och att Planned Parenthood i Hillary Clinton har en hängiven försvarare är uppenbart:
− Faktum är att om vi i detta land vill debattera om vi ska fortsätta att använda – forska på foster – ska debatten omfatta inte bara Planned Parenthood. Samtliga experter, samtliga forskare, alla forskningsinstitut borde tillfrågas om vi ska fortsätta med detta. Men så vitt jag vet så höll de sig inom gällande lagstiftningen trots de bilder som gavs, säger hon.

Men när det gäller inställningen till sena aborter verkar det som om hon har en majoritet emot sig, vilket också ett antal undersökningar pekar på. I en undersökning från januari år säger en överväldigande majoritet – 84 procent – sig vilja ha ”betydande” begränsningar av abort. LifeNews hänvisar också till andra opinionsundersökningar som stöder detta påstående: en gjord av Gallup 2012  en annan från det privata universitetet Quinnipiac i Connecticut som gjordes i fjol, 2014 och ytterligare en som gjordes för The Huffington Post 2013.
Den nästan tre timmar långa videon finns utlagd på YouTube.