Kristendomen står stark bland britterna. Sex av tio säger sig vara kristna. Men samtidigt är bara nio procent praktiserande – och två av fem vet inte att Jesus var en verklig person. Detta avslöjar en ny undersökning.

Det vore lätt att tro att kristendomen är på väg att utrotas i den sekulariserade Västvärlden. Men så är inte fallet – åtminstone inte i Storbritannien och om britterna själva får säga det.
På uppdrag av ett antal kyrkor, bland andra då Church of England, har opinionsundersökningsföretagen ComRes och Barna Group tagit pulsen på 3 000 personer och frågat ut dem om deras relation till kristen tro.

Resultatet ger upphov till både glädje och stora bekymmer.
En majoritet – nästan sex av tio tillfrågade – säger sig absolut vara kristna, skriver Christian Today. Till detta kommer att de som ändå inte är kristna i alla fall känner någon som är det och intrycket av dessa kristna är mycket gott: de uppfattas som vänliga, omtänksamma, gladlynta, generösa och hjälpsamma. Det positiva intrycket av kristendom förstärks ytterligare av att en av fem icke-kristna bekännare gärna vill höra mer om Jesus Kristus efter att de har hört kristna berätta om sin tro.
So far, so good, skulle man kanske kunna säga.

Men det finns också smolk i glädjebägaren. Undersökningen visar att en majoritet av de som uppger sig vara kristna bara är det nominellt – det vill säga bara till namnet. Det är nämligen bara nio procent som kan beskrivas som ”praktiserande kristna” om man med det avser att de har ett regelbundet böneliv, läser Bibeln och går i kyrkan minst en gång i månaden.
Ett ännu större bekymmer – åtminstone för kyrkorna – är den religiösa okunskap som deltagarna i undersökningen avslöjar. Två av fem uppger nämligen att de inte visste att Jesus faktiskt var en riktig människa och bland de yngre respondenterna, de under 35 år, var uppfattningen överlag att Jesus bara är påhittad.

Och detta avslöjande är så klart en varningsklocka. Att personen Jesus verkligen gick på jorden för lite drygt 2 000 år sedan går liksom inte att historiskt förneka om man i sin argumentation vill bli tagen på allvar:
− I både Nya Testamentet och oberoende icke-bibliska källor finns överväldigande bevis på att Jesus var en historisk figur, och det är något som alla historiker som är värda namnet håller med om, säger Steve Clifford från Evangeliska alliansen till tidningen.
Men att detta är något som nästan 40 procent av britterna inte vet eller rent av tror att Jesus var en mytisk person kastar, menar han, en skugga över landets undervisningssystem.

För frågan är ju hur man kan säga sig vara kristen samtidigt som man är osäker på alternativt förnekar att Jesus Kristus verkligen var både sann människa och sann Gud och att han uppstod efter döden.
− Det är ju fantastiskt att icke-kristna har positiva tankar om Jesus, men det vore ju ännu bättre om de insåg vilken betydelse hans liv, död och uppståndelse har för deras egna liv i dag, konstaterar Steve Clifford.

Roy Crowne, som leder HOPE, en organisation som arbetar med kristen enhet i fråga om mission, ser också anledning till att glädjas över resultatet samtidigt som han pekar på att det är en väckarklocka.
− Kyrkoledarna kan ofta bli missmodiga över rapporter om vikande medlemsantal. Men resultaten här visar att den brittiska kristenheten har mångfald, att den är full av liv och att många människor brinner för att dela tron, säger han.
Men han konstaterar också att forskningen med önskvärd tydlighet visar att kyrkorna står inför stora utmaningar när det gäller att värva människor till den kristna tron och få dem att ansluta sig till Kyrkan.