Han blev måltavla för häftig kritik. Men den amerikanske republikanske presidentkandidaten Ben Carson står fast vid sitt uttalande: en muslim kan inte bli president i USA. I alla fall inte en som inte tar avstånd från islamism.

Det var i söndags som Ben Carson, en man som bedöms ha goda chanser till att bli republikanska partiets presidentkandidat, gjorde ett uttalande som satte fart på debatten.
I en tv-intervju i NBC:s ”Meet the press”  i söndags, sa den 64-årige nu pensionerade neurokirurgen att en person som företräder en religion som är oförenlig med konstitutionen inte bör inneha landets främsta ämbete.

Frågan om han anser att islam är förenlig men grundlagen besvarar han med ett tydligt nej:
− Jag skulle inte förorda att en muslim får ansvaret för nationen. Absolut inte, säger han.
Och kritiken lät inte vänta på sig.
Nihad Awad, verkställande direktör för Rådet för amerikansk-islamiska relationer, Council on American-Islamic Relations, anlade moteld och uppmanade Carson att avsäga sig sin kandidatur med motiveringen att han är ”olämplig att leda eftersom han uppfattningar är oförenliga med USA:s konstitution”, skriver Reuters.
Men Carson har även kritiserats av några av sina republikanska rivaler som påpekar att konstitutionen klart slår fast att religion inte ska han betydelse för presidentämbetet.

Kritikstormen ledde till att Ben Carson i går, måndag, fick förklara sig i tv-kanalen Fox progam ”Hannity”.
När programvärden Sean Hannity frågar om han står fast vid sitt uttalande om muslimer, svarar Carson att det gör han ”absolut”.
− Det vi måste göra är att inse att detta är Amerika. Vi har en konstitution och vi låter inte personer, som har en tro som kan komma i konflikt med utförandet av de plikter som konstitutionen anger, leda vårt land, säger han.
I intervjun i Fox slår Ben Carson däremot fast att han inte skulle ha problem med en moderat muslimsk presidentkandidat som klart och tydligt markerar sitt avstånd till ”radikala islamister”.

Tillfrågad av Sean Hannity om det var just ”radikal islamism” han egentligen menade när han intervjuades i ”Meet the Press”, svarar Carson att ja – det var underförstått:
− Jag inledde ju med att säga att jag inte har några synpunkter på vilken religion eller trosuppfattning en person företräder så länge denne är villig att underordna sig det amerikanska förhållningssättet och vår konstitution, säger Ben Carson som därmed gör klart att en islamist inte, enligt hans sätt att se det, är diskvalificerad som presidentkandidat.