Enligt en färsk Sifo-mätning anser fortfarande majoriteten, 62 procent, att vi ska ta emot färre eller samma antal som idag. På partinivå är det framförallt M-väljare som blivit generösare i sin syn på flyktingfrågan.

4-6 september, dagarna efter att bilden på Alan Kurdi fått stor massmedial spridning, beställde Svenska Dagbladet en Sifo-mätning. Frågan som ställdes löd: Hur bör Sveriges flyktingmottagande när det gäller uppehållstillstånd till flyktingar och deras anhöriga se ut framöver?

Sifo ställde samma fråga, då på uppdrag av SVT, för cirka en vecka sedan; 1-2 september.

©Skärmavbild Svenska Dagbladet

©Skärmavbild Svenska Dagbladet

När mätningarna jämförs visar resultaten hur opinionen skiftat under den senaste veckan; före Alan-bilden var 18 procent tveksamma och 17 procent tyckte att Sverige ska emot fler. Efter uppmärksamheten kring den senaste tidens strömningar av människor som söker sig till Europa, svarar 25 procent av svenskarna att de vill se ett större flyktingmottagande, medan antalet tveksamma minskat, från 13 procent till 18 procent.

Den stora majoriteten, 62 procent, vill att antalet ska minska eller förbli oförändrat. På partinivå är det framförallt M-väljare som blivit mer generösa i sin flyktingsyn de senaste dagarna, rapporterar svd.se

Sifo ställde frågan till sin slumpmässigt utvalda webbpanel. 1014 intervjuer genomfördes 1-2 september och 1188 intervjuer genomfördes 4-6 september.