Sverigedemokraternas ledare Jimmie Åkesson drog rekordpublik när han häromdagen höll sitt sommartal i hemstaden Sölvesborg. Partiets framgångar i opinionen har naturligen blivit till ett kraftfullt svänghjul; fler vågar ta steget och deklarera att de sympatiserar med SD, partiets ledande funktionärer fylls av självförtroende som en bukig spinnaker i god medvind.

Samtidigt med Åkessons tal intervjuades SD:s Kent Ekeroth av BBC World. Frågan gällde om det fanns stöd i statistiken för att brottsligheten ökar med massinvandringen till Sverige. Tydligen kan man visa att det dödliga våldet minskat vilket exploaterats av ”Kartellen” (se nedan) och där Aftonbladet triumferar med att ”Sverige är tryggare än någonsin”! Enligt statistiken från Brottsförebyggande rådet har sedan 1975; antalet mordförsök/dråp fyrdubblats, antalet våldtäkter åttadubblats, antalet misshandelsfall fyrdubblats. Sedan 1980 har antalet anmälda rån ökat 2,5 gånger.

Åkesson anser att vi borde ha en folkomröstning angående invandringspolitiken då det är den viktigaste politiska frågan enligt väljaropinionen och att det uppenbarligen finns ett stort gap mellan vad ”verklighetens folk” och våra valda politiker tycker. En rimlig åtgärd från regeringens sida enligt Åkesson vore att kalkera det s.k. Luciabeslutet som socialdemokraterna tog 1989 och som innebar att flyktingar för att få asyl skulle uppfylla kraven enligt FN:s Flyktingkonvention eller ha starka skyddsbehov.

Åkessons tal och stora uppmärksamhet fick medlemmarna i förtrytelsens skola att tugga fradga som Pavlovska hundar. Enligt Lena Melin i Aftonbladet målade Åkesson upp en så negativ bild av Sverige att han rimligtvis inte kunde tro på den själv. Om det var så illa skulle ju Åkesson enligt Melin inte våga ställa sig på en scen! Melin såg dock på landet i ett rosa skimmer; ett av världens rikaste länder med den friskaste befolkningen och den längsta livslängden. Inte nog med detta utan vår jämställdhet är i topp och vår utbildningsnivå hög.

Bitterheten dröp om Lars Lindström i Expressen. Han jämför SD med cirkusen kring Ian och Bert på sin tid och anser att Åkesson skulle kunna delta i en talangtävling i skådespeleri! Lindström syftar då på att Åkesson ikläder sig och partiet en offerroll. Man har blivit spottad på, hånad och smutskastad. Lindström gör en långsökt och skruvad jämförelse med tjuren Ferdinand under korkeken och den förtvivlade tjurfäktaren. Kort sagt; tomma kastruller och snömos!

Även SvD:s kulturredaktör Anders O. Björkman har anslutit sig till vad jag kallar Kartellen. Armémuseum har en utställning med fotografier av poeten och författaren Armin T. Weger (1886-1978) som bland annat omfattar ottomanernas folkmord på kristna armenier i anslutning till det första världskriget. Weger angrep senare Hitler för hans ansatser mot judiska affärsidkare och blev fängslad och torterad innan han lyckades fly från Tyskland. Nu upprördes denne fine kulturman från SvD av att stöta på Riksdagens andre talman, Björn Söder, på sagda utställning. Söder hade ju haft mage att politisera dubbelmordet på Ikea i Västerås när han påpekade att offrens anhöriga och vänner kanske inte fullt ut uppskattade Reinfeldts stridsrop ”Öppna era hjärtan”!

”Kartellens” uppgift är att vilseleda svenska folket genom att till varje pris undvika att på ett korrekt sätt rapportera om våldshändelser som direkt kan förknippas med icke-svenskar för att på så vis inte ge invandringskritiker argument. I Ikea-fallet talade polisen om på sin presskonferens att det misstänkta mördarna var från Eritrea och att de bodde på en intilliggande flyktingförläggning. Detta klarspråk avvek från mönstret varför TT ställdes inför ett dilemma i förhållande till sina åtagande enligt vilseledningskartellen. Dock gick man ändå så långt att man påpekade att det i deras pressmeddelande fanns uppgifter (d.v.s. vilken nationalitet de misstänkta mördarna hade) som ”normalt filtrerades bort”! TT påpekade övertydligt att denna centrala information kunde tas bort manuellt.

Ett annat knep som Kartellen utnyttjar är fokusförskjutning. I Ikea-fallet talades det om att ”mörka krafter” kunde utnyttja det inträffade. Det gällde därför nu att öka skyddet för flyktingförläggningar. Man förminskar därigenom det inträffade genom att fokusera på ett annat potentiellt problem. Tydligen ingår även SvD:s kulturredaktion i Kartellen och frågan är om inte Kartellens arbetsmetoder är mer samhällsfarliga än ett litet nålstick på Reinfeldts famösa uttalande om att öppna våra hjärtan?

Den 23 juni i år skrev jag en krönika under rubriken ”En politisk revolution står för dörren”. När jag nu läste om eftermälena till Jimmie Åkessons sommartal erinrade jag mig några ord från Winston Churchill:

I början av 1900-talet hade Churchill en mycket positiv syn på kejsardömet Tyskland. Han menade att tyskarna det var ett strävsamt och fredsälskande folk. Under de här åren hade dock Tyskland börjat förstärka sina sjökrigskrafter och Churchill ägnade mycket tid till att hitta pålitlig statistik angående de aktuella ländernas sjökrigsflottor, nybyggnation etc.

Den 1 juli 1911 dök det upp en tysk kanonbåt i hamnstaden Agadir i Marocko som då var ett franskt protektorat. Tyskland sökte en plats i solen och avundades de imperialistiska ländernas kolonier och protektorat. Kanonbåten i Agadir upprörde Churchill mer än fransmännen och hans bild av Tyskland ändrades över en natt. Han ångrade att han motarbetat McKennans (First Lord of the Admiralty) önskan att bygga flera fartyg av typen Dreadnoughts. Churchill konstaterade att beräkningarna av andra länders krigsflottor varit i stort sett korrekt men tillade;

”We were absolutely wrong in relation to the deep tide of destiny”

Tyvärr kommer Kartellen, som omfattar alla partier förutom SD, en stor del av media inklusive public service, att så småningom tvingas till samma oangenäma slutsats.

Olof Hedengren