Återinför gränskontrollerna och ge oss ytterligare 1 000 man. Nödropet kommer från tysk polis som dignar under den börda som flyktingkrisen innebär. En halv miljon migranter väntas i år komma till ett redan pressat Tyskland.

Det är hög tid att återgå till den gamla ordningen med passkontroller vid gränserna i Europa. Det kräver nu det tyska polisernas fackförbund som hävdar att kontrollerna, som försvann i och med Schengensamarbetet, är en nödvändig förutsättning för att man, för det första, ska kunna klara den enorma våga av migranter som sköljer över Europa. För det andra skulle kontrollerna göra det lättare att skicka hem flyktingar/asylsökare.

För att kunna tackla den förväntade rekordstora flyktingströmmen behövs dessutom en förstärkning på 1 000 poliser, hävdar förbundet.
− Sett ur polisens synvinkel, skulle en återgång till gränskontroller vara den bästa åtgärden, säger Rainer Wendt, ordförande för Tyska polisförbundet, skriver brittiska Daily Mail.
Förbundet tog under tisdagen också tillfället i akt att visa den tyske inrikesministern Thomas de Maiziere de “katastrofala förhållanden” under vilka den överbelastade polisen vid gränsen mot Österrike måste jobba.

När det gäller samtalen i EU om flyktingkrisen, slår Rainer Wendt i Passauer Neue Presse fast  att Tyskland inte allt för beredvilligt ska dra tillbaka hotet om återinförda kontroller.
I Schengenzonen ingår, förutom 26 EU-länder, även Schweiz, Norge, Island och Lichtenstein, och innebär att migranter, som till exempel kommer till Italien, kan ta sig attraktiva länder som Tyskland, Danmark och Sverige via grannländerna Frankrike, Österrike, Schweiz och Slovenien. Icke desto mindre har polisen ökat antalet stickprov bland resande på inomeuropeiska tåg, motorvägar och med flyg.
Wendt påpekar också att återinförda passkontroller – som Tyskland tillfälligt införde i samband med att landet stod värd för G7-toppmötet i juni – gör att man också lättare kan ta fast kriminella.

Om Tyskland skulle återinföra passkontroll vid landets gränser, skulle det, enligt Rainer Wendt, bli lättare att omedelbart skicka tillbaka migranterna till det land det först kom till. Och med tanke på att just Tyskland är det EU-land som tar emot flest flyktingar skulle kontrollerna innebära givetvis innebära en stor lättnad.