Störst bland manliga väljare och en ökning på 1,4 procentenheter sedan mätningen i juni. SD får 19,4 procent i senaste TV4 Novus väljarbarometer. ”En lång och ihållande trend”, enligt statsvetaren Anders Sannerstedt.

Augustimätningen visar att M tappar 1,7 procentenheter och S 1,3 procentenheter. Löfven, Anderson, Ygeman & Co skulle få 25,1 procent av väljarnas stöd om det vore val idag, den lägsta noteringen för partiet i Novus mätningar sedan januari 2012. 23,3 procent av väljarna skulle satsa på Moderaterna.

För Sverigedemokraternas del är resultatet nytt rekord i väljarbarometern, 19,4 procent.

Enligt Anders Sannerstedt, statsvetare Lunds universitet, är partiets framgång inte överraskande utan en del av en lång, ihållande trend:

– Vi ser mycket invandring och invandringspolitiken fungerar inte enligt många. Vidare har partiet lyckats med sin omgestaltning till att bli ett rumsrent parti. Sedan tror jag att de andra partierna gör ett strategiskt misstag när de bildar en slags front mot Sverigedemokraterna, då framstår Sverigedemokraterna som det enda oppositionspartiet, säger han i TV4.

TV4/Novus augusti

(Inga förändringar är statistiskt säkerställda jämfört med juni)

M                         23,3 (-1,7)

FP                        5,2 (+0,3)

C                          6,7 (+0,3)

KD                       3,3 (-0,7)

S                           25,1 (-1,3)

V                          7,3 (+0,8)

MP                      6,7 (+0,7)

SD                        19,4 (+1,4)

FI                         2,1 (+0,3)

Övriga                0,9 (+0,1)

M+FP+C+KD   38,5 (-1,8)

S+V+MP           39,1 (+0,2)

TV4/Novus är genomförd under tiden 3 – 23 augusti 2015. Sammanlagt 3005 personer har intervjuats per telefon Andelen osäkra väljare är 6,8 procent.