634 gripna på bara ett par månader. Det är den danska polisens facit efter folketingets ja till en rad nya kontroller vid tyska gränsen. Och detta utan att ordningen är på kant med Schengensamarbetet.

Personer som inte har rent mjöl i påsen kan numera inte känna sig helt säkra när de korsar gränsen mellan Tyskland och Danmark. Folketingets ja till intensifierad kontroll av resande i tåg, bussar och i bilar på motorvägar på den danska sidan har på kort tid gett gott resultat.
Exakt hur många kontroller som hittills har genomförts, kan Hans Roost vid polisen i Syd- och Sønderjylland inte uppge, men till morgontidningen Jyllands-Posten säger han att det i alla händelser rör sig om ”väsentligt fler”.

Vid kontrollerna av in- och utresor inriktar sig polisen på olovligt uppehåll, illegala personer, människosmugglare, kringresande kriminella samt narkotika- och vapensmugglare. Fram till i måndags hade 37 människosmugglare och 597 personer som illegalt var på resande fot fastnat i nätet.
Innan beslutet klubbades igenom i folketinget i maj, hade politikerna först försäkrat sig om att de nya metoderna inte på något sätt skulle bryta mot Schengensamarbetets regler om fri passage över gränserna i Europa.

Justitieminister Søren Pind, Venstre, är mycket nöjd med att gränskontrollen har kunnat skärpas och säger till Jyllands-Posten att han nu ska se närmare på möjligheterna till en upptrappning både när det gäller utrustning och mer personal. Han har intrycket av att detta inte skulle innebära några problem, men betonar samtidigt att Danmark noga ska se till att man håller sig inom ramarna för Schengen.

Samtidigt med detta har den danska polisen intensifierat samarbetet med kollegerna i Tyskland. Detta går bland annat ut på att man utväxlar information om illegala migranters och människosmugglares resmönster. Också det har gett god utdelning. På järnvägsstationen i Flensburg, omedelbart söder om gränsen, grep den tyska polisen i går, tisdag, 44 personer som misstänks vara illegala invandrare med siktet inställt på Danmark.