Att närvara vore att ge dem legitimitet. Dessutom handlar det om respekt för de egna. Så kan man sammanfatta Magnus Olsson, SD-kommunalråd i Malmö, som säger nej till att delta i dialogmöte om tiggarlägret på Industrigatan.

För över ett år sedan slog sig ett antal tiggare – i huvudsak från Rumänien – ner på en industritomt i centrala Malmö. Då var de bara några få, men sedan dess har ockupanterna blivit allt fler, och i dag bebos lägret av uppskattningsvis 250 personer. Som Samtiden skrev i maj, har lägret under lång tid varit föremål för häftig kritik. Över 50 grannar har vänt sig till miljöförvaltningen och klagat på nedskräpningen liksom den stank som tiggarnas friluftstoaletter sprider och som blandar sig med röken från matlagningen, som också den sköts under bar himmel. Ännu fler Malmöbor har kontaktat andra kommunala instanser och krävt att lägret ska bort.

Men trots att problemet med lägret på Industrigatan har varit känt under lång tid, var det först i april i år som Malmö stad reagerade då miljöförvaltningen meddelade att lägret skulle vara tömt inom fyra dagar.
Handfallenheten och bristen på handling fick Sverigedemokraterna, anförda av kommunalrådet Magnus Olsson, att gå till storms mot Malmö stad, som man menade borde ha agerat långt tidigare. ”Ett enda stort misslyckande” var det betyg Magnus Olsson gav Malmös politiska ledning.
Miljöförvaltningens beslut överklagades emellertid till länsstyrelsen – och där ligger ärendet nu.

Malmö stad har många problem – ett av dem är bostadsbrist – och det finns planer på att området som tiggarna har satt sig på ska bebyggas med bland annat 2 500 bostäder.
Och detta är något som har skapat oro i lägret. Sekonderade av ett stödnätverk mejlade ockupanterna – i Sydsvenskan kallade ”boende” – ett antal Malmöpolitiker och förklarade att många ”upplever” att de inte har informerats om planerna och vad som ska hända med området.
”Vi boende verkar inte ha inräknats i planeringen”, heter det bland annat i e-brevet.
Detta fick Karolina Skog, MP-kommunalråd med ansvar för stadsplanering, att bjuda tiggarna in till möte den 24 augusti i Stadshuset.
Till Sydsvenskan säger hon att hon ”gärna vill lyssna på dem”.
En rumänsk tolk ska närvara på mötet och inbjudan har också gått till samtliga partier i fullmäktige.

Men det är en sammankomst som Sverigedemokraterna inte kommer att delta i. Det finns över huvud taget inget att diskutera, menar man.
− Tiggarna har olagligen ockuperat tomten, och att gå i dialog med dem vore att ge dem legitimitet, säger Magnus Olsson, som också reagerar kraftig på att bosättarna, som helt i strid med lagen har intagit området kallar sig ”vi boende” och därmed gett sig själva legitimitet.
Han vänder sig också mot Karolina Skogs argument att ”alla” ska få vara med och säga sitt.
− Det skulle ju då innebära att folk från hela världen skulle få komma och ha synpunkter, konstaterar han.
Magnus Olsson slår fast att Sverigedemokraterna redan från första stund har varit klara och konsekventa i synen på lägret på Industrigatan.

− Vår inställning har varit och är att det ska rivas så snart som möjligt och att tiggarna ska bussas tillbaka dit varifrån de kommer. Men det ska då ske på hemländernas, och inte svenska skattebetalares bekostnad, säger han, och tillägger att SD var enda parti som sa nej till de fem miljoner som Malmö stad i vintras avsatte för att tiggarna skulle få en drägligare tillvaro.
Han pekar också på den – som han ser det – enorma orättvisa som ligger i Katarina Skogs särbehandling av de rumänska tiggarna.
− För – när har hon bjudit in våra egna svenska hemlösa till dialogmöte? Eller alla de ungdomar som inte har någon bostad? frågar han retoriskt.

Enligt honom är Malmö stads hela hantering av tiggarna ett klart bevis på att man inte vet hur man ska agera och han efterlyser tydlighet.
− Miljöpartiet anser att tiggarna ska få hjälp här, på plats, och min tolkning är att Socialdemokraterna tiger och samtycker. Men sedan vet man inte hur problemet ska hanteras – det är i alla fall min känsla, säger han.
Så länge lägret på Industrigatan har funnits, har Sverigedemokraterna också på olika sätt försökt lyfta frågan; det har varit debattartiklar i tidningar och motioner, enkla frågor och interpellationer i fullmäktige.
− Men vi har aldrig fått gehör. I stället har vi som vanligt anklagats för rasism, säger Magnus Olsson.

Enligt SD-kommunalrådet har Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tackat ja till Katarina Skogs inbjudan, men hur övriga oppositionspartier ställer sig vet han inte.
Men för SD är saken klar: partiet har för länge sedan sagt sitt i saken och mer finns inte att tillägga.
− Vi kan inte ta ansvar för andra länders medborgare. Vi har våra egna att ta hand om. Tiggarna ska åka hem, är Magnus Olssons klara besked.