Att hjälpa bönder att hitta alternativa grödor har visat sig vara ett framgångsrecept i kampen mot odling av kokaplantor. På fyra år har produktionen i Bolivia minskat med elva procent.

Evo Morales, socialist och sedan 2006 Bolivia president, har varit ivrig förespråkare för de bolivianska böndernas rätt att odla kokaplantor ur vars blad man utvinner kokain. Men nu har Morales – som själv tidigare både har odlat och tuggat koka – åtminstone delvis kommit på andra tankar. För fjärde året i rad minskar produktionen och det med en areal som har motsvarat 15 000 fotbollsplaner, skriver danska nyhetsbyrån Ritzau med hänvisning till FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrå, UNODC.

Minskningen – och inte minst metoden – är en triumf för Morales, som här får en chans att peka finger åt den stora fienden USA. Förenta Staterna har nämligen med hårda medel försökt hjälpa Peru och Colombia att komma till rätta med produktionen av kokain som sedan smugglas ut på världsmarknaden. Men Morales kan nu konstatera att hans och hans regerings mjuka väg, som går ut på att hjälpa kokabönderna att hitta alternativ till odling, har varit betydligt mer framgångsrik.
− Att med militära medel bekämpa droger är inte lösningen vilket vi har sett i vissa länder i Anderna, där amerikanerna utkämpar sitt krig mot droger, säger den bolivianske presidenten.

Colombia och Peru är världens två största producenter av koka och på tredje plats ligger Bolivia.
Sedan 1999 har USA satsat miljontals dollar på ”Plan Colombia”, ett militärt och ekonomiskt samarbete som syftar till att med hårdhandskarna komma åt narkotikasmugglingen. Trots det steg avkastningen av kokaproduktionen med 44 procent i fjol.
Tidigare var även Bolivia en av USA:s nära allierade i kriget mot narkotika, men relationerna länderna emellan ändrade sig radikalt när Morales tog makten i landet. Innan han tillträdde ämbetet sa han till exempel i en intervju med Al Jazeera att den ende terrorist som han kände till i världen var USA:s dåvarande president, George W. Bush. Detta med hänvisning till USA:s intervention i Irak.

I september 2008 utvisade Bolivia USA:s ambassadör Philip Goldberg som Morales hävdade ha underblåst och finansierat uppror i flera av landets provinser. Bara någon dag senare svarade USA med att utvisa Bolivias ambassadör.