FN bestämmer inte dansk utlänningspolitik. Det är Dansk Folkepartis reaktion på att världssamfundet nu varnar folketinget för att säga ja till en lag om sänkta bidrag till flyktingar. En sådan lag är ett klart brott mot internationella konventioner, heter det.

Tuffare ekonomiska villkor ska hejda strömmen av flyktingar och asylsökande till Danmark. Det är i alla fall vad Lars Løkke Rasmussens V-märkta minoritetsregering hoppas och tror och som därför har lagt fram ett lagförslag som folketinget – med största sannolikhet – kommer att säga jag till inom bara ett par veckor.
Förslaget innebär att bidragen till asylsökare reduceras kraftig. En ensamstående utan barn, som i dag kan få upp till 10 849 danska kronor i månaden ska framgent få klara sig på 5 945 kronor, det vill säga lika mycket som en dansk studerande har att röra sig med. Äkta makar över 30 år, som hittills varje månad har kunnat inkassera 28 832 kronor i bidrag får detta sänkt till 16 638 kronor. Dock finns också möjlighet till en extra månatlig bonus på 1 500 kronor – men den är endast förbehållen personer som klarar ett språktest i danska.

Förslaget, som bara är ett första steg mot en skärpt asyl- och flyktingpolitik, har fått hård inhemsk kritik av bland andra Röda korset, som hävdar att det inte finns någonting som talar för att lägre bidrag leder till färre asylsökare. Amnestys uppfattning är att förslaget, om det blir verklighet, bara leder till fattigdom och diskriminering och motverkar integration.
Och nu blandar sig också FN genom flyktingkommissariatet UNHCR i debatten. Om folketinget säger ja till förslaget innebär det att Danmark klart och tydligt bryter mot FN:s flyktingkonvention från 1951 och särbehandlar och diskriminerar, slår FN-organet fast i en kommentar till den danska regeringen, uppger DR Nyheder.

Men det är synpunkter som integrationsminister Inger Støjberg bestämt tillbakavisar med hänvisning till en dom i Högsta domstolen som 2012 konstaterade att den så kallade starthjälpen, som den dåvarande Venstre-Konservative regeringen införde med stöd av Dansk Folkeparti, inte var i strid med konventionerna. Nyordningen – som också den blev måltavla för häftig kritik – innebar att asylsökare i stället för socialbidrag skulle få en starthjälp, långt under socialbidragsnormen.
Det nu framlagda förslaget ligger mycket nära den tidigare starthjälpen och eftersom domstolen den gången slog fast att den inte bröt mot några konventioner, tar Inger Støjberg lätt på FN:s synpunkter.
− Jag lägger inte fram något lagförslag som är i strid med konventionerna, säger hon till DR Nyheder.

Enligt ministern är ett reducerat bidrag helt motiverat, men hon slår samtidigt fast att det också ska stimulera människor till att lära sig danska och få en bonus för det. Samtidigt är budskapet helt klart: de som kommer till Danmark ska ut på arbetsmarknaden och inte försörja sig på bidrag från samhället.
Som Samtiden tidigare har redogjort för, har Inger Støjberg aviserat planer på en annonskampanj i utländska tidningar i syfte att upplysa människosmugglare och flyktingar/asylsökare om att de danska bidragen nu ska sänkas.
Dansk Folkeparti, DF, delar Inger Støjbergs uppfattning om att de kommande minskade bidragen till asylsökare inte bryter mot FN:s Flyktingkonvention. Men även om så skulle vara, har Martin Henriksen, partiets ordförande i integrationsfrågor, inga problem med det.
− Vi anser ju inte att internationella organ ska bestämma vilken utlänningspolitik vi för i Danmark, säger han till nyhetsbyrån Ritzau.

Enligt honom räcker det inte med att sänka bidragen för att hejda strömmen av flyktingar och asylsökare. Danmark bör gå ännu några steg längre, menar han och sneglar på Australien, som också har skrivit under flyktingkonventionen.
− Men här har man infört asylstopp för dem som spontant söker asyl. Så det finns utrymme för att vi kan införa ytterligare skärpningar, säger han.