Tuffare ekonomiska villkor väntar flyktingar som kommer till Danmark. Det står klar efter att Folketinget på onsdagseftermiddagen sa ja till sänkta bidrag.

Men de folkvalda danska politikerna var splittrade i den fråga som under en längre tid har varit föremål för skarp kritik och hård debatt.
56 ledamöter sa ja medan 50 sa nej till regeringens förslag om att bidraget nu ska sänkas till motsvarande studiebidragsnivå för flyktingar, utlänningar som har kommit för att sammanföras med sina familjer och personer som inte har bott i Danmark under en längre och sammanhängande period, uppger nyhetsbyrån Ritzau.

Det betyder att en ensamstående person som inte har barn i framtiden ska få klara sig på 5 945 danska kronor, motsvarande lite drygt 8 000 kronor i svensk valuta, i månaden, en minskning från dagens 10 849 danska kronor. Ett gift par som varje månad har fått 28 832 kronor i bidrag får nu detta reducerat till 16 638 kronor. Dock finns chansen till en månatlig bonus på 1 500 kronor, men för att komma i fråga för det krävs att vederbörande har klarat ett språktest i danska.
Regeringsförslaget, som alltså nu har blivit verklighet, har kritiserats hårt från olika håll.

FN-organet UNHCR har hävdat att lagen om sänkta integrationsbidrag strider mot internationella konventioner, påståenden som integrationsminister Inger Støjberg, Venstre, bestämt har tillbakavisat. Protester har också framförts av Amnesty och Rädda Barnen.
På Christiansborg har fram för allt Enhedslisten och Radikale Venstre bjudit hårt motstånd. Gemensam för att alla dessa är synpunkten att det minskade bidraget ska få motsatt verkan, det vill säga att det ska leda till en sämre integration. Det samma hävdar flyktingar i landet och som Samtiden tidigare har berättat arrangerades i mitten av augusti en demonstration i Aarhus.