Människosmugglarna ska stoppas. Och det ska bland annat ske genom ökad gränskontroll. Det anser Socialdemokraterna i Danmark som vill ge polisen ökade resurser.

När de danska folketingspartierna senare i höst ska mötas för att överlägga om polisens ekonomi, kommer Socialdemokraterna till förhandlingsbordet med ett krav: ordningsmakten måste få mer pengar. Och de ska gå till skärpt bevakning vid landets gränser med det uttalade målet att komma åt samvetslösa människosmugglare.
− De cyniska anstiftare som i dag tjänar pengar på flyktingarnas tragiska öden och som alldeles för ofta slutar med att – utan skrupler – sätta flyktingarnas liv på spel, vill vi fokusera på och därför vill vi också intensifiera gränskontrollen, säger partiets rättspolitiska talesperson, Trine Bramsen, till dagstidningen B.T.

För Danmarks del är det i synnerhet gränsen i syd, alltså mot Tyskland, som är extra sårbar och för Socialdemokraterna handlar det om att polisen där, i Syd- och Sønderjylland, − den senare beteckningen avser den sydligaste danska delen av jylländska halvön – har nödvändiga resurser för att möjliggöra samarbete med polismyndigheter i andra europeiska länder.
− Och för att kunna ta fast människosmugglare när de får nys om att sådana opererar i Danmark. Då är det alltså helt avgörande att det inte är en resursfråga, fortsätter Trine Bramsen.
Hur mycket pengar polisen ska få till dessa utökade resurser vill hon inte uttala sig om. Hon säger bara att ett av de krav som Socialdemokraterna tänker lägga fram i de kommande förhandlingarna är att de ska vara ”tillräckliga för polisen”.
− Det avhänger också vad polisen säger sig behöva, säger hon.

Tidigare i augusti avslöjades att de nya regler som Folketinget klubbade igenom i maj och som möjliggör intensifierad kontroll av resande i tåg, bussar och bilar på motorvägar på den danska sidan också har lett till fler kontroller vid den dansk-tyska gränsen. Facit efter bara ett par månader var då 634 gripanden, vilket Samtiden också har redogjort för.

Justitieminister Søren Pind har tidigare förklarat sig vara mycket nöjd med den skärpta gränskontrollen och har också sagt att han gärna vill se en upptrappning av verksamheten både när det gäller personal och utrustning. Ministerns uppfattning är att en ytterligare skärpning inte kommer att innebära problem, men säger samtidigt att Danmark ska vara noga med inte komma i konflikt med Schengensamarbetet