Invandrare är kraftigt överrepresenterade när det gäller grova sexualbrott i Danmark. 615 personer har dömts för våldtäkt under den senaste tioårsperioden och av dessa är 212 – eller var tredje – invandrare.

− Det är en våldsam överrepresentation och detta måste vi göra något åt, skriver Peter Skaarup, gruppordförande för Dansk Folkeparti, DF, på Facebook i en kommentar till de siffror som Danmarks statistik nu har presenterat och tillägger att han ska kontakta justitieminister Søren Pind, Venstre, för att höra vilka konkreta och målinriktade insatser han planerar.

Av de över 600 som av rätten har dömts skyldiga till våldtäkt under perioden 2003-2013 är alltså 212 invandrare eller, som man på danska säger: ”efterkommere”, det vill säga ättlingar till invandrare. Detta är mer än tre gånger så stor andel som gruppen generellt utgör av befolkningen, konstaterar MetroXpress.
Statistiken avslöjar också vilka fem länder de flesta sexualförbrytarna kommer ifrån: Danmark toppar listan med 403 dömda, därefter följer 41 irakier, 26 turkar, 25 har rötter i Somalia och 24 i Libanon.

Uppgifterna har skakat om, men är ingenting som man i Danmark ser anledning att mörka. Tvärtom anser till exempel Mehmet Ümit Necef, kultursociolog och invandrarforskare vid Syddansk Universitet, SDU, att det är ”viktigt” att siffrorna kommer fram i ljuset:
− Nya danskar är klart överrepresenterade bland våldtäktsdömda. En del av dessa nydanskar känner inte till och förstår inte dansk könskultur, säger han till tidningen.
Som exempel tar han en danska som har varit ute och festat och något rund under fötterna vandrar hemåt i natten – vilket i Danmark inte synonymt med att hon skulle vara lättillgänglig.

Ny forskning från SDU stöder uppgifterna från Danmarks statistik. När man tittade närmare på 296 anmälda våldtäkter i Östjylland visade det sig att gärningsmännen i 40 procent av fallen inte var etniska danskar. Enligt rapporten ”Voldtægt, der anmeldes” – Våldtäkt som anmäls – är männen med rötter i utlandet speciellt överrepresenterade när det gäller överfallsvåldtäkter.

Och Peter Skaarup är inte den ende politiker på Christiansborg som reagerar och kräver åtgärder.
Sofie Carsten Nielsen, Radikale Venstres talesperson i frågor som rör rättspolitik och invandring, använder dessutom samma ord som han i sin kommentar: ”Det är våldsamt”.
− Detta manar till eftertanke, säger hon, och menar att en insats som går ut på upplysning och information nu sannolikt är vad som krävs.