Under årets första sju månader har nästan 500 ensamkommande unga kommit till Danmark för att söka asyl. Detta kan jämföras med fjolårets 284. Och sannolikheten är stor för att antalet kommer att öka innan året år slut.

Enligt Migrationsverket kommer 12 000 ensamkommande så kallade flyktingbarn att söka asyl i Sverige i år− en ökning med 4 000 jämfört med verkets tidigare prognos.
Men det är inte bara till Sverige som strömmen av dessa unga asylsökare ”utan vårdnadshavare” har tilltagit. Också i Danmark ökar antalet kraftigt även om volymen, jämfört med Sverige, ter sig ganska beskedlig. Icke desto mindre är de nästan 500 som fram till och med juli hade kommit till landet i stort sett dubbelt så många som under motsvarade tid 2014, uppger danska TV2.

Lejonparten av de barn som kommer till Sverige är, enligt Migrationsverket, pojkar som uppges vara i åldrarna 13-17 år från framför allt Afghanistan, Eritrea och Somalia. Till Danmark kommer också många unga afghaner, men tillströmningen från Syrien är också stor.
Det finns dock faktorer som pekar på att Danmark kommer att få ta emot ännu fler unga asylsökande innan året är slut. Under fjolårets fem sista månader ökade strömmen nämligen kraftigt och skulle utvecklingen bli den samma nu under 2015 kan antalet mycket mer än väl stiga till över 1 000, enligt tv-kanalen.

Liksom i Sverige ställer tillströmningen av dessa unga ensamma asylsökande stora krav på det danska samhället. Inte minst handlar det om att de kommer med en tidigare bristfällig, ibland rent av obefintlig, skolgång i bagaget och som Rädda barnens Kirsten Lund Larsen uttrycker det, är det ”mycket de ska hinna med på kort tid”.
Rädda barnen varnar också för att de unga inte sällan är djupt traumatiserade efter att ha vuxit upp i krigszoner och efter att ha lämnat eller mist till och med förlorat sina föräldrar. Detta är sår som samhället nu måste hjälpa till med att läka och enligt Rädda barnen är det avgörande att rätt åtgärder sätts in så fort som möjligt; dels handlar det om integrationen, dels som goda boendeförhållanden.

I fjol sökte 14 710 personer asyl i Danmark. Detta kan jämföras med de ungefär 81 000 som enligt Migrationsverket gjorde detsamma i Sverige.