Ingen som under många år kritiskt bevakat svensk politik och media kan undgå att se att det finns en rad dubbla måttstockar, att det pågår en likriktning och att etablissemanget inte skyr några överdrifter i sin strävan mot sitt mål. Några exempel:

  • Det finns endast en form av diskriminering eller rasism och den utförs framför allt av vita män riktade mot kvinnor eller färgade. Om en vit man mördas av en färgad, som senast inträffade på Ikea i Västerås, är det aldrig diskriminering eller rasism, det är ett utslag av social snedvridning som får tragiska konsekvenser som kallas vansinniga.
  • Kolonialism är när européer exploaterar eller tar över andra folks länder. När Algeriet drev ut fransmannen fick vi läsa i svensk press att algerierna gjorde sig av med det koloniala förtrycket och att kolonisatörerna fick vad de förtjänade när de efter att ha byggt landets infrastruktur kastades ut. De hade ju enligt denna version tjänat ett orättvist förtryckarsystem som media understött. När folk flyttar från Afrika eller Asien till Europa så är det flyktingpolitik som är nödvändig för kontinentens framtid. Det finns ingen inom etablerade media som vågar andas att detta skulle vara kolonialism.
  • Mångkultur är något som behövs inom den västeuropeiska civilisationen. Ingen pläderar för mångkultur i Kina, Västafrika eller Saudiarabien. Det behövs inte fler européer i dessa länder för att de ska bli berikade av andra kulturer.
  • Det ska vara kul att betala skatt och låta etablissemanget dela ut pengarna efter sina värderingar och synsätt. Den tidigare folkpartisten Benkt Westerberg är ett exempel som alltid eftersträvat en hjältegloria genom att använda andras pengar och samtidigt vara välbetald via samma pengar. Först som välbetald minister med skattebaserad lön sedan som ordförande för Röda Korset.
  • Alla vet att tjänstepensionsföretaget AMF fonderar medel till i huvudsak svenska medborgare som är födda i Norden och som har föräldrar som är födda här, men deras reklam domineras helt av människor med sina rötter i andra länder på andra kontinenter. Är detta en tillfällighet? Borde inte AMF vända sig till de som faktiskt sparar i deras fonder? Vad vill de förmedla med sin propaganda?
  • När den nationella oppositionen påpekat att massinvandringen är olönsam har etablissemanget genast mobiliserat och entonigt talat om hur lönsam den är. Om siffror som visar förmåner som delas ut trots en total avsaknad av skyldigheter så genmäler etablerade politiker och media att detta är överdrivet.

Kritisk granskning är viktigt för den nationella folkrörelse jag vill vara med att bygga. En start är att genomskåda etablissemangets lögner, förtal och hyckleri. Viktiga lärdomar är att etablissemanget medvetet använder en terminologi för att vinna din sympati, de vinklar sin propaganda för att du inte ska ta politiska beslut som inte gagnar dem, de använder alla kanaler för att bryta ned ditt värn mot deras vanföreställningar.

Uffe Hansen