Händelserna i Grekland de senaste veckorna visar att romantisk vänsterpolitik är någonting som hör hemma i en gammal källare. Grekerna höll sin folkomröstning den 5 juli om åtstramningskraven och 61 procent röstade emot åtstramningskraven, som var ett krav från långivarna. Vänsterns anhängare dansade på Atens gator. Nästa dag vaknade de upp bakfulla och förstod att kärlek och solidaritet betalar inte tillbaka ekonomiska skulder.

Tankefiguren att det är folket mot kapitalet tillhör det förgångna. Sanningen var den att Grekland hade en ekonomi där man hade lånat för mycket och man hade fått hjälp från andra europeiska länder att betala tillbaka lånen. Nu ville Grekland inte betala tillbaka sina skulder så man höll en folkomröstning. Det var ett barnsligt beteende. Grekiska röster i en folkomröstning betalar inte tillbaka skulder. Marxistiska slagord betalar inte tillbaka skulder. Den globala kapitalismens spelregler gäller i alla länder som vill ha demokrati och välfärd. Grekland kan välja Karl Marx till sin premiärminister, de måste ändå betala tillbaka sina skulder. Efter folkomröstningen den 5 juli fick Syriza, partiet som sagt nej till alla åtstramningskrav, gå tillbaka till förhandlingsbordet och acceptera ännu tuffare åtstramningskrav från långivarna. Någon väckte kommunisterna i Grekland och berättade för dem att Karl Marx är död. Vi fick lära oss att romantisk vänsterpolitik är sagor. Kapitalismen är rättvis. Den bryr sig inte om slagord, populism och floskler. Är du skyldig något så måste du betala tillbaka det, även om du är en omtänksam människa som är fylld med kärlek.

I Sverige finns det en retorik som säger att svenskarna tar ansvar för samhällsekonomiska frågor. Sverige skulle aldrig kunna bli Grekland, enligt vissa. Låt oss presentera en samhällsekonomisk fråga och se hur svenska politiker tar ansvar. Enligt Migrationsverket ska det komma 105 000 asylsökande till Sverige i år. Samtidigt menar Boverket att man under 2015 kommer påbörja byggandet av 47 500 bostäder. Vi har redan en bostadskris i Sverige där människor får stå i kö för att få en bostad. Det finns tiotusentals hemlösa i Sverige. Vi har också EBO-lagen som resulterar i att bostadskrisen och de sociala problemen i storstäderna förvärras. Om man i denna situation skulle prata om minskad invandring till en nivå där invandringen inte förvärrar de problem som redan finns i Sverige, så skulle man kallas ”rasist”.

Vi ser att Sverige inte har råd med dagens extrema migrationspolitik men vi fortsätter som om vi hade råd. Det finns faktiskt människor i det här landet som är så enfaldiga att de tror att andra europeiska länder ska lära sig av Sveriges migrationspolitik. De ser siffrorna som jag nyss nämnde och ändå tror de att andra europeiska länder vill ha en sådan ohållbar situation.

När man frågar dessa människor hur man ska hantera den ohållbara situationen som vi har idag med en extrem migrationspolitik som förvärrar sociala problem, så får man höra floskler som ”ingen människa är illegal” eller ”öppna era hjärtan”. Dessa människor tror precis som Syriza i Grekland att man kan lösa samhällsekonomiska problem genom kärlek och medmänsklighet. Det är som om att bara vi älskade varandra mer så skulle alla våra problem vara lösta.

Det finns många människor som har potentialen att skapa en grekisk tragedi i Sverige. Vi har ett regeringsparti idag som skriver i sitt partiprogram:

”Vi tror inte på länders rätt att välja sina invånare, vi tror på människors rätt att välja var de vill bo. Vi ska möta människor med möjligheter, inte murar. Alla ska kunna leva, arbeta och förverkliga sina drömmar där de önskar. Fri rörlighet borde vara en mänsklig rättighet.”

Miljöpartiet tror på fri invandring. Trots att vi redan har en extrem migrationspolitik som vi inte har råd med så vill Miljöpartiet ha en ännu mer extrem migrationspolitik som de ska finansiera med kärlek och medmänsklighet. Det finns faktiskt människor i Sverige som röstar på Miljöpartiet och deras ”grekiska” politik.

Grekerna var inte dumma. De trodde på en falsk berättelse som Syriza berättade för dem. Allt skulle ordna sig bara solidaritet och medmänsklighet skulle få råda. Vi i Sverige har vår egen falska berättelse. Mångkulturalism och invandring är bara bra enligt politiker och media. Sverige håller på att vinna tack vare vår extrema invandringspolitik och alla som inte ser segern är rasister. Det är vår falska berättelse i Sverige och många svenskar tror på den berättelsen, precis som grekerna trodde på sin berättelse. Det är lätt att tro på sådana falska berättelser när verkligheten är komplex och hård.

Om Sverige inte ska bli nästa Grekland måste man lära sig en enkel sanning. Kärlek och medmänsklighet finansierar ingenting. Ofta krävs det ekonomiska resurser för att skapa förutsättningar för att visa kärlek och medmänsklighet. Ett Sverige där människor inte behövde stå i kö för att få bostäder skulle ha möjligheten att visa mer kärlek och medmänsklighet. Grekland som har massor av skulder kan inte visa kärlek och medmänsklighet, utan dess befolkning får leva i misär och fattigdom. Så fungerar det i verkligheten. En stabil ekonomi är viktigare än kärlek och medmänsklighet i politikens värld. Så länge svenskarna förstår detta kommer vi klara oss.

Nima Gholam Ali Pour