Svea Hovrätt dömer samtliga 34 i assistanshärvan i Södertälje för delaktighet i mångmiljonbedrägeri mot Försäkringskassan. I några fall dömer rätten mer än vad tingsrätten gjorde. Målet är det dyraste hittills i landet.

Efter den sju månader långa förhandlingen meddelade Svea hovrätten sin dom i torsdags. Rätten gör i stort sett samma bedömningar som tingsrätten (Läs Samtidens tidigare artikel här), men dömer en av de två huvudåtalade – ägarna till assistansbolaget – till 9 månader längre fängelsestraff, totalt 5 år och 6 månader. Den andra ägaren döms till 6 års fängelsestraff. Skadestånden på 31 miljoner ligger i stora drag fast från domen i tingsrätten, uppger dn.se

Svea hovrätt anser, till skillnad från tingsrätten, att de organiserade bedrägerierna med assistansersättning, ska rubriceras som grova bedrägerier istället för grova bidragsbrott.

I domen den 17 juni 2014 dömde Södertälje tingsrätt 34 av 35 åtalade för bland annat grovt bedrägeri och grova bidragsbrott. De dömda överklagade och ville frikännas. Även åklagarna överklagade.

20 av de 25 åtalade i tingsrätten – bolagets två ägare och 18 anställda – dömdes i tingsrätten till fängelse på mellan 1 och 6 år. De dömdes för grova bedrägerier, grova bidragsbrott, penninghäleri och häleri i olika utsträckning.

De övriga 14 dömda i tingsrättsmålet, de flesta hade jobbat som assistenter i bolaget, dömdes till mildare straff som villkorlig dom med samhällstjänst och i ett fall dagsböter.

Assistanshärvan är det hittills dyraste målet i landet med sina omkostnader på 84 miljoner kronor. Kostnaderna för de 37 advokaterna i målet uppgick till cirka 96 miljoner kronor i tingsrätten och 40 miljoner i hovrätten, skriver dn.se.