Det finns ingen som kan vara överraskad av resultatet i gårdagens opinionsmätning från norska Sentio. Sverigedemokraterna har slutligen gått om Moderaterna och är numera Sveriges näst största parti. Avståndet till Socialdemokraterna är dessutom förvinnande litet. Förvisso är inte Sentio det tyngsta opinionsinstitutet, däremot är man bäst på att förutspå SD:s siffror som annars alltid är undervärderade. Mycket tyder alltså på att Sentio har de ”rätta” siffrorna.

Saker och ting ställs nu på sin spets – speciellt för Moderaterna. Partiet verkar tro att regeringens inkompetens, som visserligen är skriande, per automatik kommer att locka tillbaka väljarna till dem. Även om regeringens bristande kompetens är deras egen förskyllan är flera av de samhällsproblem som dess medlemmar nu brottas med skapade eller kraftigt accelererade under Moderaternas senaste tid vid makten.

Såväl bostadskrisen som den höga arbetslösheten är frukten av den invandringspolitik som Fredrik Reinfeldt bedrev i åtta år och som Stefan Löfven av politiskt korrekta skäl känner sig tvingad att fortsätta med.

Anna Kinberg Batra å sin sida framstår som helt paralyserad. Hennes tal i Almedalen var bara en trött upprepning av slitna Reinfeldtska käpphästar om ”utanförskapet” som bäst bekämpas med ytterligare ett jobbskatteavdrag. Att Moderaterna hela tiden vill fylla på utanförskapet tar hon eller någon annan ingen höjd för. Dessutom saknar Kinberg Batra sin föregångares skicklighet och känsla för att kommunicera det nymoderata nyspråket.

När Decemberöverenskommelsen presenterades trodde jag att Sverigedemokraterna skulle passera Moderaterna i opinionen inom tre månader. Det tog drygt sex. Om den politiska spelplanen ligger fast de kommande åren kommer SD:s opinionslyft att framstå som en naturlag. Bara om de andra partierna normaliserar sin migrationspolitik kan uppgången brytas.

Avslutningsvis ett litet tips till borgerliga partistrateger: Det räcker inte med att justera integrationspolitiken och lämna invandringen orörd. Först när ditt parti har lika bra eller bättre invandringspolitik än Sverigedemokraterna kommer det bli match igen.