I samband med att den nya nationella strategin mot terrorism tas fram, utreds om de tre myndigheterna Säpo, FRA och MUST (Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten), sinsemellan ska få direktåtkomst av register med personuppgifter.

Den omstridda frågan var uppe på bordet under Alliansregeringens tid, men ledde inte till något beslut. I samband med att en ny nationell strategi mot terrorism nu håller på att tas fram, ska frågan utredas på nytt. Det handlar om hur NCT, Nationellt Centrum för terrorhotbedömning, ska hantera personuppgifter.

”Eftersom ett nytt regelverk ska tas fram sker arbetet i samråd med övriga partier”, säger inrikesminister Anders Ygeman (S), i en intervju i Sveriges radio.

De tre samarbetande myndigheterna, Säpo, FRA och MUST, har idag bara tillgång till sin egen myndighets register med personuppgifter. All samordning med de andra myndigheterna sker manuellt. Det trögarbetade systemet fick dåvarande chefen för NCT att avgå i protest för ett antal år sedan, skriver sr.se. Några planer på att slå samman de tre myndigheterna finns dock inte, enligt Ygeman.

”Jag tror att de har väl avgränsade arbetsområden, och NCT, Nationellt centrum för terrorhotbedömning, är ju ett samarbetsorgan just för att effektivt kunna möta hotet från terrorismen”.

Nu utreds frågan om i vilka former personuppgifter ska kunna behandlas i framtiden.

”Det handlar trots allt om personuppgiftsbehandling och det gäller att ha ett högt skydd för den personliga integriteten”, säger inrikesminister.