Hjälporganisationen fick över 100 000 kronor av norska UD – medel som skulle gå till olika stödprojekt för kvinnor i Uganda. Men allt visade sig vara bluff. De byar där pengarna påstods ha använts existerar helt enkelt inte.

2007 inrättade norska Utrikesdepartementet en egen antikorruptionsavdelning, Sentral kontrollenhet, SK, vars uppgift är att kontrollera misstänkt ekonomiska oegentligheter. Och det har visat sig vara ett gott initiativ. Varje år får avdelningen 100-talet ärenden på sitt bord och i snitt betalas tio miljoner norska kronor varje år  tillbaka till olika myndigheter efter att bidragsfusk har kunnat dokumenteras, skriver Verdens Gang. Bara fram till den sista juni i år har 75,2 miljoner norska kronor återbetalats.

Fusk med bidragspengar är inget nytt – det är däremot de metoder som tillämpats i två fall som SK nu har färdigbehandlat.
Till tidningen säger Arne Sannes Bjørnstad, kontrolldirektör på UD, att de nya tillvägagångssätten – som han beskriver som ”mycket kreativa” – är en följd av att allt fler har blivit medvetna om vad SK speciellt letar efter och att bidragssökande sträcker sig allt längre i försöken att försnilla pengar.
Ett exempel på påhittigheten är organisationen Action Against Hunger, AFC, som i fjol fick 105 500 norska kronor av ambassaden i Kampala, huvudstad i Uganda. Pengarna skulle – hette det – gå till ett projekt som syftade till att bekämpa våld mot kvinnor och bidra till att göra kvinnor med ekonomiskt självständiga. Men när det visade sig att bidraget inte alls användes till vad som sagts, gick SK igenom projektrapporterna och fann då att medel hade använts i flera byar som inte ens finns. Namnen på byarna var helt enkelt påhittade av anställda i AFC.

Enligt Arne Sannes Bjørnstad ledde bedrägeriet till att elva lokalt anställda blev polisanmälda och sedan också uppsagda. Av de drygt 100 000 utbetalda kronorna har UD nu fått tillbaka 14 320 kronor.
− I tidigare ärenden har vi hittat namn på fiktiva personer och falska adresser. Men hela byar är något nytt för SK, säger han.
I det här fallet var det AFC som genom egna kanaler hade fått nys om bedrägeriet och därefter tog kontakt med UD genom ambassaden i Kampala.

I fjol upptäcktes också att organisationen Safe Abortion Action Fund, SAAF, − också i Uganda – hade fifflat med bidrag och en granskning avslöjade falska kvitteringar och dito revisionsrapporter. Också detta senare är ett nytt sätt att försöka komma över pengar. Manipulerade revisionsrapporter har SK tidigare stött på, men förfalskade sådana är en innovation.
Direktoratet för utvecklingssamarbete, Norad, var bara en i raden av flera bidragsgivare och stöttade projektet, som syftar till att minska mödradödligheten och bidra till säkra aborter, med 16 933 amerikanska dollar eller 141 052 norska kronor. Hela beloppet har nu återbetalats till Norad.

Enligt Eva Bratholm, Norads kommunikationsdirektör var det en lokal implementerande organisation på Buvuma-öarna, som ligger i Victoriasjön, som hade fifflat och skickat in falska och ofullständiga revisionsrapporter.
Eva Bratholm och Norad har – till skillnad från SK – inte intryck av att metoderna att bluffa till sig biståndspengar har blivit allt mer uppfinningsrika.